Readspeaker

Valikkonäyttö

Monikieliset terveyskyselykaavakkeet

Monikieliset terveyskyselykaavakkeet

Monikieliset terveyskyselykaavakkeet

Terveyskyselykaavake on muokattu Tampereen kaupungin opiskelijaterveydenhuollon kehittämästä kyselykaavakkeesta niin, että kysymyksiin on lisätty tuberkuloosioireita ja mahdollista tuberkuloosihistoriaa käsitteleviä kysymyksiä.

Kaavaketta voidaan käyttää hyväksi opiskelijaterveydenhuollossa seulottaessa suuresta määrästä ulkomaalaistaustaisia opiskelijoita niitä, joiden tulisi päästä terveydenhoitajan vastaanotolle ja keuhkokuvaukseen. Kaavaketta voi käyttää apuna myös perusterveydenhuollossa tai työterveyshuollossa terveystarkastusten yhteydessä, tai vain TB-osiota hyödyntäen epäiltäessä tuberkuloosia.

Opiskelijoiden lisäksi muita kohderyhmiä voivat olla esimerkiksi avioliiton tai muun perhesiteen kautta Suomeen tulleet sekä tilapäis- ja pitkäaikaistyöntekijät.

Kaavake on käännetty seuraaville kielille: