Readspeaker

Pirkanmaan hyvinvointialue käynnisti oman koulutusakatemian: “Haluamme panostaa lähijohtamiseen”

Pirkanmaan hyvinvointialue on käynnistänyt Pirha-akatemian, joka on merkittävä panostus oman osaamisen, toimintakulttuurin ja esihenkilötyön kehittämiseen.

Uutinen

Pirha-akatemia on osa Pirkanmaan hyvinvointialueen strategian toimeenpano-ohjelmaa. Oman akatemian konsepti on laadittu syksyn 2023 aikana ja ensimmäiset toimenpiteetkin jo käynnistyneet.

Pirkanmaan hyvinvointialue on Suomen mittapuussa merkittävä työnantaja. Noin 20 000 työntekijän organisaatiossa on jatkuvasti tarjolla mahdollisuuksia kehittymiseen sekä asiantuntija -, esihenkilö - kuin kehittämistehtävissä. Myös oman henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja työurien tukemiseen on oltava strategisesti suunniteltuja tavoitteita ja polkuja.

- Pirha-akatemia on työnantajan arvovalinta esihenkilötyön ja henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Nyt tehty panostus henkilöstön ja esihenkilöiden osaamisen kehittämiseen on mittaluokaltaan merkittävä, kun asiaa tarkastellaan sekä erilaisina osaamisen kehittämisen mahdollisuuksina että henkilöstösuunnittelun näkökulmasta, kuvailee koulutusjohtaja Kati Kivistö, joka peilaa toimintaa kokemuksiinsa valtion eri organisaatioiden kehittämisen parista sekä alan tutkimustietoon.

Hyvinvointialueen henkilöstöstä noin 1300 työskentelee esihenkilötehtävässä. Pirha-akatemian tarjonta onkin suunnattu ensivaiheessa pääosin esihenkilöille.

- Lähijohtamiseen halutaan panostaa, sillä sen merkitys on tunnistettu sekä tutkimuksissa että henkilöstökyselyissä. Tuemme tänä vuonna esihenkilöiden työtä muun muassa useilla arjen esihenkilötyöhön liittyvillä valmennusteemoilla. Ohjelmassa on myös valmentavan johtamisen ja työotteen edistäminen koko organisaation tasolla.  

Kivistö toteaa, että työelämätutkimusten mukaan työn merkityksellisyys rakentuu muun muassa mahdollisuudesta kehittää omaa osaamista, työn imusta ja työtyytyväisyydestä.

Pirha-akatemian konsepti rakentuu viidestä eri toimintatavasta, jotka on nimetty akatemian abc:ksi, digiakatemiaksi, akatemian ajatuspajoiksi, valmennusten akatemiaksi sekä akatemian opit käytäntöön -osioksi.  

- Käytämme useita osaamisen kehittämisen keinoja, kuten uusien esihenkilöiden mentorointiohjelmaa sekä digiakatemiaksi kutsuttua esihenkilöiden verkkokoulutuskokonaisuutta ja hyödynnämme 24/7 oppimisen mahdollisuuksia. Yhtenä tavoitteena onkin tukea nuoren organisaation osaamisen kehittämisen rakenteiden vakiintumista sekä oppimiskulttuurin rakentumista. Tässä meillä jokaisella on vaikuttamisen mahdollisuus niin yksilöinä, työyhteisön jäseninä kuin organisaatiotasollakin, Kivistö sanoo.