Readspeaker

Nielemistoiminnon tähystystutkimus

Nielemistoiminnon tähystystutkimus

Nielemistoiminnon tähystystutkimus

Nielemistoiminnon tähystystutkimuksen eli FEES-tutkimuksen (fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing) tarkoituksena on selvittää, miten potilaan nieleminen toimii.

Tutkimus tehdään yhteistyössä puheterapeutin ja sairaanhoitajan tai muun avustavan henkilön kanssa. Tutkimus voidaan tehdä puheterapeutin vastaanottotiloissa tai siirrettävän tutkimuslaitteiston avulla vuodeosastolla.

Tutkimus tehdään kuljettamalla ohut kameralla varustettu tähystysletku eli fiberoskooppi sieraimen kautta nielun yläosaan, josta voidaan tarkkailla nielun rakenteita ja toimintaa. Sierain voidaan potilaan halutessa puuduttaa ensin pintapuudutuksella, esimerkiksi puudutussuihkeella, ja sieraimen limakalvojen supistamiseen voidaan käyttää adrenaliinia tai Nasolin-tippoja.

Tutkimuksen kesto on noin 10–25 minuuttia. Tutkimuksen aikana potilas istuu tuolissa tai vuoteessa ja potilaalle annetaan juotavaa ja syötävää. Tutkimuksen kulkua seurataan tietokoneen kuvaruudulta ja tutkimusvideo tallentuu tietokoneelle tarkempaa analyysia varten. Tutkimusta varten ei tarvitse olla ravinnotta, mutta raskasta ruokailua juuri ennen tutkimusta on hyvä välttää.