Murupolku

Readspeaker

Valikkonäyttö

Toisiolainalaisen tiedon liittäminen kliiniseen tutkimukseen

Toisiolainalaisen tiedon liittäminen kliiniseen tutkimukseen

Toisiolain alaisen tiedon liittäminen kliiniseen tutkimukseen

Lääketutkimuslain (34 §) ja tutkimuslain (21 c §) perusteella tutkija voi käsitellä tutkimuksen kannalta välttämättömiä potilaskertomustietoja.

  • Oikeus koskee vain niiden potilaiden potilaskertomustietoja, joilta tutkija on saanut EU:n lääketutkimusasetuksessa tai tutkimuslaissa määritellyn niin sanotun tietoon perustuvan suostumuksen kliiniseen lääketutkimukseen tai lääketieteelliseen tutkimukseen osallistumiseen.
  • Osana suostumuksen hankkimista tutkijan tulee informoida potilasta muun muassa siitä, että hänen potilaskertomustietojaan käsitellään tutkimuksessa.

Jos potilaskertomustietojen lisäksi halutaan tutkia tutkittavan muita sosiaali- ja terveydenhuollon tietoja

  • tiedot haetaan toisiolain mukaisesti Findatalta (tai rekisterinpitäjältä)
  • tietojen luovutus ja yhdistäminen tehdään toisiolain edellyttämässä auditoidussa tietoturvallisessa käyttöympäristössä
  • Valvira ylläpitää julkista Toini-rekisteriä sille ilmoitetuista, tietoturva- ja tietosuojavaatimukset täyttävistä toisiokäyttöympäristöistä.