Readspeaker

Nuorisopsykiatrian harjoitteluohjelma amanuensseille Taysissa

Nuorisopsykiatrian harjoitteluohjelma amanuensseille Taysissa

Nuorisopsykiatrian harjoitteluohjelma amanuensseille Taysissa 

Paikat: Taysissa on nuorisopsykiatrian erikoisalalla kolme harjoittelupaikkaa kerrallaan kesällä ja kaksi joululomalla.

Vastuuhenkilöt: Vastuualuejohtaja Riittakerttu Kaltiala 

Yhteyshenkilöt: 

  • kliininen opettaja Ingunn Strömnes

Yhteydenotot: etunimi.sukunimi@pirha.fi 

Käytännön ohjaajat: Harjoitteluyksiköissä työskentelevät lääkärit 

Tavoitteet 

Perehtyä 

  • nuoruusikäisten psykiatristen häiriöiden diagnostiikkaan ja hoitoon 
  • moniammatilliseen nuorisopsykiatriseen työtapaan. 

Nuorisopsykiatrian vastuualueen kaikissa yksiköissä hoidetaan keskeisiä nuorten psykiatrisia häiriöitä kuten mielialahäiriöitä, ahdistuneisuushäiriöitä, syömishäiriöitä, autismin kirjon nuorten vakavia psykiatrisia oireita ja psykooseja, mutta painotukset vaihtelevat. Hoidon pääpaino on avohoidossa.

Mahdollisuuksien mukaan voi tehdä itse: Uuden potilaan haastattelu, loppulausunnon laatiminen 

Mahdollisuuksien mukaan tavoitteena nähdä: Tyypillisiä nuorisopsykiatrisen hoidon vaiheita. Amanuenssin kurssiaseman mukaan saattaa olla mielekästä osallistua myös muiden ammattiryhmien kuin lääkäreiden ohjaamiin nuorten ryhmämuotoisiin hoitoihin. Tämä suunnitellaan harjoitteluyksikössä. 

Yksiköt

Ohjelmaa

  • Amanuenssien kanssa sovitaan sijoitusyksikkö erikseen mahdollisen erityiskiinnostuksen perusteella huomioiden amanuenssuurin aikaisen lääkäriohjaajatilanteen. 
  • Perehdytys tapahtuu yksikkökohtaisesti. 
  • Yksiköissä osastolla on tiimikokoukset, raportit, ylilääkärin kierrot ja mahdolliset osastokokoukset erikseen mainittuina ajankohtina. 
  • Harjoitteluyksiköissä amanuenssi on mukana lääkäreiden arjessa, johon kuuluu mm. potilaiden haastattelua, potilasasiakirjojen sanelua, hoitoneuvotteluihin osallistumista.