Readspeaker

Psykiatrian harjoitteluohjelma amanuensseille

Psykiatrian harjoitteluohjelma amanuensseille

Psykiatrian harjoitteluohjelma amanuensseille

Paikat: Pirkanmaan hyvinvointialueella on psykiatrian erikoisalalla neljä harjoittelupaikkaa kerrallaan kesällä ja neljä joululomalla. 

Vastuuhenkilöt: 

Yhteyshenkilö: Koordinaattori Tuula Mäkelä

Käytännön ohjaajat: Harjoitteluyksiköissä työskentelevät lääkärit 

Tavoitteet 

Psykiatristen sairauksien diagnostiikkaan ja hoitoon perehtyminen: 

  • Akuutti toiminnallinen psykoosi (PÄPS, PSYA, PSYB, PVOA, PVOB, PKRI) 
  • Akuutti elimellisperäinen psykoosi (PÄPS, PMUI, NEUP, PVAN) 
  • Sairaalahoitoa vaativat mielialahäiriöt (PMHO, PMUI, NEMO, SAP1, YSPO, myös muut osastot) 
  • Pitkäaikaisten psykoosisairauksien pahenemisvaiheet (PÄPS, PVOA, PVOB, PSYA, PSYB, PKRI, TPSY, PMUI, NEUP, PVAN, OPS1, SAP1) 
  • Oikeuspsykiatrian erityiskysymykset (OPS1) 
  • Neuro- ja vanhuspsykiatrian erityiskysymykset (PMUI, NEUP, PVAN) 
  • Päihdepsykiatrian erityiskysymykset (PÄPS)

Mahdollisuuksien mukaan tehdä itse: Uuden potilaan haastattelu, loppulausunnon laatiminen 

Mahdollisuuksien mukaan tavoitteena nähdä: Uuden potilaan vastaanotto, ECT-hoidon antaminen (NEMO) 

Yksiköt 

Sijoitusyksikkö sovitaan mahdollisen erityiskiinnostuksen perusteella. Tampereen ympäristökuntien yksiköissä tapahtuva harjoittelu sovitaan aina erikseen amanuenssiksi tulevan kanssa.

Psykoosisairaudet

Mielialahäiriöt 

Kriisi- ja aluepsykiatria 

Ohjelmaa 

  • Torstaisin kello 8.15–9.00 lääkärikokous (Teams) 
  • Jokaisella osastolla on raportit, ylilääkärin kierrot ja mahdolliset osastokokoukset erikseen mainittuina ajankohtina. 
  • Harjoitteluyksiköissä amanuenssi on mukana lääkäreiden arjessa, johon kuuluu mm. potilaiden haastattelua, potilasasiakirjojen sanelua, hoitoneuvotteluihin osallistumista.