Readspeaker

Hengitystieinfektio-oireet asumispalveluyksikön asukkailla

Hengitystieinfektio-oireet asumispalveluyksikön asukkailla

Hengitystieinfektio-oireet asumispalveluyksikön asukkailla

Julkaistu 26.1.2024

Hengitystieinfektio-oireisia asukkaita hoidetaan oireiden alusta alkaen pisaravarotoimin. Asukasta ohjataan pysymään huoneessaan, noudattamaan hyvää yskimishygieniaa ja käsihygieniaa. Mikäli tämä ei onnistu, huolehditaan oireisen asukkaan käsihygieniasta ja tehostetaan yksikön yhteisten tilojen kosketuspintojen puhdistamista. 

Mikäli yksikössä sairastuu samoin oirein 2–3 tai useampi asukasta, voi kyseessä olla epidemia. Tällöin noudatetaan Epidemia hoitoyksikössä -ohjetta. Jo yksikön epidemiaa epäiltäessä kannattaa ottaa yhteyttä hygieniahoitajaan.  

Hengitystieinfektioepidemian aiheuttajan selvittämiseksi 2–3 hengitystieinfektio-oireisesta asukkaasta voidaan ottaa koronanäyte SARS-CoV-2 (6466) ja/tai influenssanäytteet InABRSV (92539). Näytteet pyritään ottamaan hoitoyksikössä. Mikäli käytössä on kotitesti, voi henkilökunta avustaa asukasta sen käytössä. Positiivista kotitestiä ei tarvitse vahvistaa laboratoriossa tehtävällä testillä. Kotitestissä saatu positiivinen tulos riittää osoittamaan infektion. Negatiivinen tulos kotitestissä ei poissulje COVID-19-infektiota tai influenssaa. 

Yksikön lääkäri selvittää, ketkä asukkaat influenssaan tai koronaan sairastuessaan hyötyisivät Tamiflu- tai Paxlovid-lääkityksestä, ja voiko sen tarvittaessa heille aloittaa. Mikäli näille asukkaille tulee oireita, heistä otetaan näytteet ennen lääkityksen aloittamista.  Lääkäri vastaa myös samassa yksikössä asuvien influenssalle altistuneiden (kuten huonekaverit, seurustelukumppanit) ennaltaehkäisevän Tamiflu-lääkityksen arviosta ja aloituksesta. 

Taudinaiheuttajan selvitessä noudatetaan ohjeita taudinaiheuttajan mukaan. Mikäli taudinaiheuttaja ei ole selvillä jatketaan pisaravarotoimien noudattamista oireiden mukaisesti. 

Influenssaa tai koronaa sairastavan varotoimia jatketaan, kunnes oireiden alusta on kulunut vähintään viisi vuorokautta ja asukas on ollut kuumeeton vähintään kahden vuorokauden (48 tuntia) ajan ja muut oireet ovat selvästi vähenemässä. Muissa lievemmissä hengitystieinfektioissa voidaan harkita lyhyempää varotoimien kestoa.  

Jos yksikössä on runsaasti sairastuneita, voi henkilökunta siirtyä käyttämään kirurgista suu-nenäsuojusta koko työpäivän ajan. Henkilökunnan välisiä tartuntoja voidaan yrittää estää esim. porrastamalla ruokailuja.