Readspeaker

Viva-projekti

Viva-projekti

Viva-projekti - päätösseminaari

Viva 2021–2023

Viva-projekti päättyy. Kiitämme kaikkia lämpimästi yhteistyöstä!

Halutessasi voit palata Viva-projektin materiaalien pariin Innokylän sivustolla:

Viva-projekti

Kansallinen Varhaisilla interventioilla vaikuttavuutta (Viva) -projekti edistää psykososiaalisten menetelmien käyttöä. Tavoitteena on juurruttaa näyttöön perustuvia psykososiaalisia interventioita lasten ja nuoren sosiaali- ja terveyspalveluihin. Projekti toteutetaan Sisä-Suomen yhteistyöalueella vuosina 2021-2023.

Projektissa koulutetaan ja implementoidaan kaksi menetelmää: IPC nuorten masennusoireisiin ja Cool Kids lasten ja nuorten ahdistuneisuuteen. IPC:n käyttöönoton tavoitteena on mahdollistaa masennusoireileville nuorille oikea-aikainen tuki opiskeluhuollossa. Cool Kidsin käyttöönoton tavoitteena on se, että ahdistusoireinen lapsi tai nuori saa näyttöön perustuvaa tukea perusterveydenhuollossa.

Projektin tavoitteet

 • Varhainen ja oikea-aikainen tuki masennus- tai ahdistusoireisille lapsille ja nuorille
 • IPC- ja Cool Kids-menetelmän juurtuminen osaksi lasten ja nuorten mielenterveysoireiden perustason hoitoa
 • Luoda edellytykset lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöiden osaamiskeskuksen perustamiselle Tampereen yliopistolliseen sairaalaan  
 • Näyttöön perustuvat psykososiaaliset menetelmät osaksi kuntien lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmia 

Toteutus

 • Koulutetaan
  • opiskeluhuollon ammattilaisia varhaisen tuen IPC-menetelmän (interpersoonallinen ohjaus ja neuvonta) käyttöön
  • lasten- ja nuorisopsykiatrian, nuorisovastaanottojen sekä perheneuvoloiden ammattilaisia Cool Kids -menetelmän käyttöön
  • ja tuetaan näiden menetelmän käyttöä ja käytön jatkuvuutta. ​
 • Tuetaan ammattilaisten työskentelyn suunnitelmallisuutta ja vahvistetaan ammatillista osaamista lasten ja nuorten mielenterveysongelmien hoidossa​
 • Pysyvän koulutusjärjestelmän ja siihen liittyvän menetelmäohjausjärjestelmän rakentaminen yhdessä muiden erva-alueiden kanssa 

Pirkanmaan Viva-projektitiimin jäsenet ja yhteystiedot

Projektipäällikkö Heljä Pirkkala, puhelin 041 730 2189

IPC:n käyttöönottoa edistävä tiimi

Psykologi Tiina Myllymäki, puhelin 050 560 7719
Asiantuntijahoitaja Staava Tala, puhelin 050 569 0036

Pirkanmaan aluevastaava:
Psykologi Susanna Salin-Kares, puhelin 044 472 9568

Kanta-Hämeen aluevastaava:
Asiantuntijahoitaja Saija Suuronen (saija.suuronen@omahame.fi), puhelin 045 773 11979

Etelä-Pohjanmaan aluevastaava:
Asiantuntijahoitaja Anu Ahola (anu.ahola@hyvaep.fi), puhelin 050 474 0004

Cool Kidsin käyttöönottoa edistävä tiimi

Asiantuntijahoitaja Katariina Aimo, puhelin 050 412 6735
Asiantuntijahoitaja Saara Mäkinen, puhelin 050 373 9809
Sosiaalityöntekijä Mari Porkka, puhelin 044 472 9917

2.0 Hiusviivaerotin


2.0 Hiusviivaerotin


Viva-projekti - tämän sivun löydät myös

Tämän sivun löydät myös osoitteella pirha.fi/viva-projekti