Readspeaker

Rekisteripohjaiset selvitykset

Rekisteripohjaiset selvitykset

Rekisteripohjaiset selvitykset

Rekisteripohjaiset selvitykset

(Tutkimus- ja kehitystyöt/tietojohtamisen rajapinta)

Asiakas- ja potilasrekisteritietoihin liittyvät alan ammattikorkeakoulujen kehittämis- ja opinnäytetyöt, kandidaatti-, maisteri- ja lisensiaattitutkintoon liittyvät opinnäytetyöt, jotka pyrkivät vastaamaan ainoastaan paikallisiin ongelmiin ja jotka eivät pyri antamaan kansallisia tai kansainvälisiä hoitosuosituksia, tarvitsevat tietoluvan. Tietoluvan myöntää vastaava johtajaylilääkäri tai palvelulinjan johtajaylilääkäri (perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rekisteritiedot) tai vastaava sosiaalityön johtaja (sosiaalihuollon rekisteritiedot). 

Tietoluvan myöntämisestä tehdään viranhaltijapäätös. Katso Ohjeita viranhaltijapäätöksen laatimisesta tietolupiin

Pelastustoimen rekisterit, esimerkiksi tapaturma- ja valvontarekisterit, eivät ole toisiolain piirissä, mutta niiden käyttö on luvanvaraista ja lupia myöntävät pelastustoiminnan toimialuejohtajat. Tietoluvasta tehdään viranhaltijapäätös.

Lue lisää ohjeesta: Viranomaisselvityksenä tehtävät kehittämis- ja opinnäytetyöt