Murupolku

Readspeaker

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Ylöjärven Nuorten intensiiviyksikkö NAVI

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

NAVI on nuorten avohoidon intensiiviyksikkö, jossa tarjotaan psykiatrista avohoitoa 12-17 -vuotiaille ylöjärveläisille nuorille. Navissa hoidon aloitus on mahdollista toteuttaa kiireellisesti ja hoitojaksot voivat olla intensiivisiä. NAVIssa tarjotaan apua myös aineellisiin ja toiminnallisiin riippuvuuksiin (esim. päihdeongelmiin ja peliriippuvuuteen) ja näihin palveluihin ei aina tarvita lähetettä, vaan nuoren käytöksestä huolestunut aikuinen voi olla yhteydessä NAVIn työntekijöihin. Palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia.

Milloin ohjaudutaan?

NAVIin ohjaudutaan yleensä silloin, kun huoli nuoren voinnista on voimakkaasti kasvanut itsetuhoisuuden, eristäytymisen, koulua käymättömyyden, voimakkaan sosiaalisen ahdistuneisuuden tai päihdeongelman vuoksi. Tilanteen ollessa akuutti, nuori voi ohjautua NAVIin ilman aiempaa Nuorisotiimin kontaktia. Työskentely aloitetaan nuoren ja hänen perheensä kanssa mahdollisimman nopeasti ohjaamisen jälkeen.

Mitä palvelut ovat?

Hoito NAVIssa voi sisältää nuoren yksilökäyntejä, perhetyöskentelyä sekä koti- ja verkostokäyntejä. NAVIssa toimii myös nuorten ja vanhempien vertaisryhmiä. Hoitojaksot ovat intensiivisiä ja määräjaksoisia. Tavoitteena on pyrkiä muutaman kuukauden pituisiin hoitojaksoihin, joiden jälkeen nuori tavallisesti ohjautuu jatkokäynneille Nuorisotiimiin. Hoitojaksojen sisältö suunnitellaan nuoren ja perheen tarpeiden mukaisesti.

Miten asiakkaaksi hakeudutaan?

NAVIin ohjaudutaan samalla lähetepohjalla kuin Nuorisotiimiin (esim. koulukuraattorin, -psykologin, sosiaalityöntekijän tai lääkärin lähettämänä). Lähetetiimi arvioi nuoren hoidon aloituksen joko Nuorisotiimissä tai NAVIssa.

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Käyntiosoite

Mikkolantie 5, 33470 YLÖJÄRVI

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Toimipisteen palvelut

Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut

Käyntiosoite:

Mikkolantie 5, 33470 YLÖJÄRVI

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Käyntiosoite

Mikkolantie 5, 33470 YLÖJÄRVI

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget

Pirha 2.0 PTV Perus Asiointikanava Widget