Readspeaker

Monialaisen oppimisyksikön pilotti käynnistyy Hatanpään terveysasemalla

Monialaisen oppimisyksikön tavoitteena on antaa opiskelijoille enemmän vastuuta ja vahvistaa opiskelijoiden päätöksentekokykyä sekä tiimityötaitoja.

Uutinen

Hatanpään terveysasemalle perustettavassa monialaisessa oppimisyksikössä eri alojen opiskelijat tekevät terveysaseman vastaanottotyötä ohjaajien tuella. Harjoittelujakso tarjoaa ympäristön, jossa eri ammattiryhmät voivat suorittaa harjoittelun tiiviissä yhteistyössä toisiltaan oppien.

Harjoittelujaksolla eri alojen opiskelijat pääsevät perehtymään laajasti myös toisten ammattilaisten työhön, mikä luo pohjaa työelämän tiimityöskentelylle. Monialaisuutta kehitetään ottamalla toimintaan mukaan harjoittelijoita muun muassa hoitotyön, lääketieteen, kuntoutuksen ja sosiaalihuollon aloilta.

Monialaisen oppimisyksikön pilotti toteutetaan Hatanpään terveysasemalla viikoilla 9–14. Harjoittelumallia on tarkoitus laajentaa muille Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysasemille syksyllä 2024 pilotin onnistumiset ja haasteet huomioiden.

Vastaavanlaista harjoittelumallia ei suunnitteluvaiheessa tunnistettu olevan käytössä avovastaanottotoiminnassa kansallisella tasolla. Alkavan pilotin myötä Pirkanmaan vastaanottopalveluihin luodaan uusi terveysalan harjoittelumalli yhteistyössä henkilöstön, korkeakoulujen ja opiskelijoiden kanssa. Monialaisen oppimisyksikön suunnittelu ja toteutus lähti liikkeelle sairaalamaailmasta.