Readspeaker

Avokuntoutuksen, vammaisten työ- ja päivätoiminnan sekä vammaissosiaalityön palveluverkko aluehallituksessa 27.11.

Avokuntoutuksen sekä vammaisten työ- ja päivätoiminnan toimipisteitä esitetään keskitettäväksi isompiin kokonaisuuksiin. Avokuntoutukseen ja vammaissosiaalityöhön kuuluu jo tällä hetkellä paljon kotikäyntejä, joten toimipisteitä voidaan nykyisestä keskittää ja digipalveluja edelleen lisätä. Myös vammaisten päivätoiminnassa voidaan lisätä liikkuvia palveluja ja etäosallistumista.

Uutinen
Oranssin värinen

Hyvinvointialueen palveluverkon neljäs osa on valmistunut aluehallituksen käsiteltäväksi 27.11. Se koskee avokuntoutusta, kuten fysioterapiaa, toimintaterapiaa, apuvälinepalveluita, kotikuntoutusta ja asumispalvelujen kuntoutusta, sekä vammaisten työ- ja päivätoimintaa ja vammaissosiaalityötä.

Fysioterapeuttien suoravastaanottoja on Pirkanmaalla pääsääntöisesti hyvin tarjolla. Sen sijaan lasten terapeutteja on valtakunnallisesti vähän, eikä palvelun saatavuutta pystytä kaikilta osin turvaamaan. Digitaalisia kanavia on toistaiseksi hyödynnetty vähän.

Avokuntoutustyötä tehdään muun muassa kodeissa, lähitoreilla, päiväkodeissa ja kouluissa. Useimmiten asiakkaat tarvitsevat fyysisen tutkimuksen ja lähikäynnin, mutta kuntoutujan oma aktiivisuus ja harjoittelu ovat niin ikään osa kuntoutusta. Etenkin omaa aktiivisuutta ja ryhmätoimintaa voidaan jatkossa tukea entistä enemmän digitaalisesti.

Pirkanmaan hyvinvointialue tuottaa tällä hetkellä avokuntoutuksen palveluita 44 toimipisteessä, joista viidessä on ulkoisilta tuottajilta hankittua palvelua. Oman toiminnan toimipisteistä 29 on sote-asemilla. Tavoitteena on, että vuonna 2035 palvelua olisi 21 toimipisteessä. Avokuntoutuksen palveluita keskitetään, ja samalla lisätään merkittävästi liikkuvia palveluja sekä mahdollisimman paljon digitaalisia palveluita.

Työ- ja päivätoiminta isompiin yksiköihin  

Hyvinvointialue järjestää vammaisten työ- ja päivätoimintaa noin 1600 vammaiselle henkilölle 23:ssa hyvinvointialueen yksikössä ja 22 ostopalveluyksikössä. Toiminnan haasteena ovat hajallaan olevat pienet yksiköt, tilojen kunto ja toiminnalliset puutteet sekä asiakas- ja työturvallisuus.

Aluehallitukselle tehdyssä esityksessä on arvioitu toimintayksiköiden yhdistämismahdollisuuksia 23 toimipisteestä 16 toimipisteeseen ja asetettu tilojen uudistamistarpeita kiireellisyysjärjestykseen. Toimipisteitä yhdistämällä asiakaspaikkalukua voidaan kasvattaa. Lisäksi liikkuvia päivätoimintaryhmiä esitetään laajennettaviksi ja rinnalle luodaan mahdollisuus etäpäivätoimintaan.

Vammaissosiaalityö jalkautuu jo koteihin

Vammaissosiaalityössä on noin 11 400 asiakasta, joista noin puolet on Tampereella. Vammaissosiaalityöstä noin 70 prosenttia on kirjallista, puhelimitse tai verkostoyhteistyössä tapahtuvaa selvitys- ja päätöksentekotyötä ja muu työ asiakkaiden kohtaamista kotona tai muussa arjen ympäristössä.  

Työntekijöitä on 13 toimipisteessä, isossa osassa vain muutama työntekijä. Tavoitteena on keskittää vammaissosiaalityö seitsemään toimipisteeseen. Etäisyydet sekä työntekijä- ja asiakasmäärät huomioiden on selkeä tarve toimitiloille jatkossa etenkin Kangasalla, Tampereella ja Sastamalassa. Neljän muun alueellisen lähitiimin toimitilat voidaan sijoittaa esimerkiksi sote-keskuksiin. Etäpalvelua esitetään lisättäväksi ja asiakkaita on tarkoitus ohjata asioimaan myös esimerkiksi Kotitorille ja lähitoreille.

Avokuntoutuksesta ja vammaisten työ- ja päivätoiminnasta sekä vammaisosiaalityöstä järjestetään asukkaille info Teamsissa 7.12.2023. Klo 17-18 keskustellaan vammaisten työ- ja päivätoiminnasta sekä vammaissosiaalityöstä ja klo 18.30-19.30 keskustellaan avokuntoutuksesta. Yhteinen Teams-linkki tilaisuuksiin tässä ja jatkossa myös pirha.fi/palveluverkko.

Katso aluehallituksen esityslista 27.11. kokoukseen