Readspeaker

Pirkanmaan hyvinvointialue esittää suurimpia säästöjä ensisijaisesti ostopalveluista, henkilöstöstä ja palveluverkosta

Pirkanmaan hyvinvointialueen yhteistoimintaneuvottelut päättyivät viime viikolla. Hyvinvointialueen taloustilannetta esitetään korjattavaksi ilman lomautuksia ja pääosin ilman irtisanomisia. Ostopalveluihin ja palveluverkon uudistamiseen sekä henkilöstön käyttöön kohdistuu merkittäviä säästötavoitteita.

Uutinen

Aluehallitus käynnisti koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut syyskuussa osana pidempikestoista toiminnan ja talouden tasapainottamisohjelmaa. Tavoitteena oli vähentää pysyviä kustannuksia 42 miljoonalla eurolla jo vuodesta 2024 alkaen.

Neuvotteluissa etsittiin säästöjä ensisijaisesti toiminnan päällekkäisyyksistä, ei-lakisääteisistä tehtävistä, palvelujen uudistamisesta, hallinnollisista ja työnjohdollisista tehtävistä sekä hankkeisiin liittyvistä kuluista. Neuvottelujen alkaessa arvioitiin, että henkilöstön vähennystarve olisi enintään 500 henkilötyövuotta.

Aluehallitukselle esitetään 20.11. kokouksessa, että 240 henkilötyövuoden vähennykset toteutettaisiin ilman lomautuksia ja pääosin ilman irtisanomisia. Vähennyksistä arviolta 60 henkilötyövuotta kohdentuisi johtamis- ja asiantuntijatehtäviin. Henkilöstön työtehtävät ja työnteon paikka voivat vaihtua. Asiakaspalvelujen, ICT-palvelujen ja asiantuntijapalvelujen ostoja vähennettäisiin kaikkiaan noin 24 miljoonaa euroa.

Lisäksi esitetään, että hyvinvointialueen toimitiloja vähennetään sekä varsinaisessa palvelutuotannossa että tukipalveluissa. Tukipalveluissa vähennettäisiin myös esimerkiksi vuodeosastojen rutiininomaista siivousta viikonloppuisin.

Ostopalvelujen vähentäminen voi johtaa ulkopuolisilla palveluntuottajilla työskentelevän henkilöstön vähennyksiin. Hyvinvointialue pyrkii jo ensi vuonna siirtämään osan ostopalveluista omaksi toiminnakseen. Ostopalveluiden vähentäminen edellyttää osin oman henkilöstön lisäyksiä.

Palveluverkosta lyhyen ja pitkän aikavälin säästöjä

Hyvinvointialue odottaa merkittäviä taloudellisia säästöjä erityisesti laajasta palveluverkon uudistuksesta ja sen edellyttämistä uudelleenjärjestelyistä. Niihin sisältyy jo ensi vuoden aikana terveysasemien ja vuodeosastojen lakkautuksia. Lisäksi Rauhaniemen sairaalan ja samassa kiinteistössä sijaitsevan Koivula-yksikön ikäihmisten laitoshoito päättyvät kesään 2024 mennessä.

Valkeakosken sairaalan yöpäivystys esitetään lakkautettavaksi kesällä. Peruspalveluita vahvistetaan muun muassa ottamalla huhtikuussa käyttöön digiklinikka ja kokeilemalla liikkuvien palvelujen toimintaa vastaanottotoiminnassa ja suun terveydenhuollossa.

- Tavoitteena on toiminnallisesti ja taloudellisesti kestävät palvelut. Neuvotteluissa on käsitelty laajasti palveluiden tuottamistapojen muutoksia. Uudistusten toimeenpano kestää vuosia ja etenee vaiheittain. Henkilöstöllä on täten aikaa valmistautua moniin palveluverkossa tuleviin uudelleenjärjestelyihin, sanoo yhteistoimintaneuvotteluja johtanut konsernipalvelujohtaja Juhani Sand.