Readspeaker

Kohdeavustuksia myönnettiin 30 yhteisölle eri puolille Pirkanmaata

Pirkanmaan hyvinvointialueen kohdeavustuksia jaettiin yhteensä 54 631,50 euroa. Avustusta sai 30 yhteisöä eri puolilta Pirkanmaata. Suurin yksittäinen avustussumma oli 5000 euroa. Kohdeavustuksia myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa.

Uutinen

Kohdeavustus on tarkoitettu kertaluonteisen, yksittäisen tapahtuman, projektin tai hankkeen tukemiseen, ja hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 54 yhteisöltä. Avustuksia haettiin yhteensä 165 739,50 euron edestä.

Aiemmin tänä vuonna Pirkanmaan hyvinvointialue on myöntänyt järjestöille kumppanuusavustuksia 1 267 080 euroa ja yleisavustuksia yhteensä 444 250 euroa. Järjestötoiminta tukee pirkanmaalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä hyvinvointialueen ja kuntien rinnalla. Avustukset ovat yksi yhteistyön muoto hyvinvointialueen ja sote-järjestöjen välillä, ja niitä yönnetään toimintaan, joka täydentää Pirkanmaan hyvinvointialueen toimintaa.

Avustettavaan toimintaan kuuluvat sote-palveluiden kiinteä tukitoiminta, potilas-, vammais-, omais- ja kriisityötä tekevät järjestöt, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuki sekä sote-järjestöjen verkostojärjestöt. Lisäksi avustustoiminnan piiriin kuuluu hyvinvointialueen asiakkaiden terveyttä ja hyvinvointia edistävä toiminta.

Muina myöntämisperusteina olivat hyvinvointialueen strategian painopisteiden mukainen toiminta ja hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien sosiaali- ja terveyspalveluiden täydentäminen. Lisäksi on edellytetty, että toiminnalla voidaan parantaa sellaisia asioita, joissa pirkanmaalaisilla on erityisesti vajeita hyvinvoinnissa.

Linkki avustuspäätökseen

Kohdeavustusten saajat ja summat 2023

 • Aivoliiton Pirkanmaan AVH-yhdistys ry 2200 €
 • Artteli-kumppanuusyhdistys ry 2500 €
 • Eläkeliiton Pirkanmaan piiri ry 1500 €
 • Kangasalan Seudun Sydänyhdistys ry 500 €
 • Lähi-idän naisten yhdistys ry 3500 €
 • Mannerheimin Lastensuojeluliiton Viialan yhdistys ry 350 €
 • Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry 2000 €
 • Nokian mielenterveysyhdistys Miete ry 800 €
 • Pirkanmaan Allergia- ja astmayhdistys ry 1500 €
 • Pirkanmaan Lihastautiyhdistys ry 1000 €
 • Pirkanmaan Munuais- ja maksayhdistys PirMu ry 1000 €
 • Pirkanmaan Omaishoitajat ry PIONI 2700 €
 • Pirkanmaan Päihdepalvelujärjestöt ry 1000 €
 • Punkalaitumen Latu ja Polku 2000 €
 • Setlementti Tampere ry 1000 €
 • Silta-Valmennusyhdistys ry 2000 €
 • SPR Kangasala 2000 €
 • Suomen Nivelyhdistys ry / Valkeakosken Nivelpiiri 1000 €
 • Tampereen Seudun Autismiyhdistys TSAU ry 4000 €
 • Tampereen Seudun Selkäyhdistys ry 2700 €
 • Teemana Muutos - TeeMu ry 1500 €
 • Terapia artis ry 5000 €
 • Transfeminiinit ry 1500 €
 • Työväen Musiikkitapahtuma ry 2500 €
 • Valkeakosken Diabetesyhdistys ry 755,50 €
 • Valkeakosken Diabetesyhdistys ry 356 €
 • Valkeakosken Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry 1170 €
 • Valo-Valmennusyhdistys ry 800 €
 • Yhdenvertaiseksi ry 700 €
 • Yhdessä Selviytymisen Tuki YSTI ry 4300 €
 • Ylöjärven Akanat ry 800 €

Lisätietoja avustuksista Järjestöyhteistyö-sivulla