Readspeaker

Yksi perhosen siivenisku voi muuttaa koko elämän suunnan

Kohtaaminen, kiinnittäminen ja kannattelu. Näin voidaan tiivistää Päiväperhon toiminta-ajatus, jonka tarkoituksena on sikiön ja lasten suojelu.

Artikkeli

Päiväperho palvelee koko Pirkanmaan alueella ja toiminnan peruslähtökohta on usko ihmiseen ja toivo paremmasta. Perheitä tuetaan pysymään koossa vaikeuksista huolimatta.

Päiväperho auttaa päihde- ja riippuvuusongelmaisia raskaana olevia sekä perheitä, joissa on pieniä lapsia. Päiväperhon palveluita ovat esimerkiksi matalan kynnyksen kohtaamispaikka, äitiys- ja lastenneuvola, ympärivuorokautinen lyhytaikainen osastohoito sekä päihdeperhekuntoutus. Kohtaamispaikkaan voi tulla ilman ilmoittautumista.

– Tavoite on, että perhe pysyy koossa ja lapset voisivat mahdollisimman hyvin perheessä. Kyse on lasten suojelusta ja siihen kuuluu myös sikiön suojelu, kertoo Päiväperhon johtaja Timo Ahonen.

Päiväperhon sloganissa sanotaan: Siivenisku, joka voi muuttaa maailmasi. – Se tarkoittaa sitä, että on hyvin pienestä kiinni, miten me täällä pärjäämme, ja millaisen elämän me jokainen saamme, jatkaa Timo.

Kohtaamisen merkitys

Kohtaamisessa ensimmäiset sekunnit ovat ratkaisevia. Työntekijöiltä vaaditaan pelisilmää, jotta häpeää ja ahdistusta tunteva vanhempi ei kääntyisi ovelta pois, vaan uskaltaisi tulla sisään autettavaksi.

– Asiakkaat saattavat tulla lysyssä, he ovat jotenkin harmaita. Koko olemus pyytää anteeksi ja katse on maassa. Kun lähdetään työskentelemään, emme heti vaadi isoja muutoksia, vaan autamme asiakasta kasvamaan ja nostamaan katseensa maasta. Pienin askelin syntyy arvostus itseä kohtaan ja herää ajatus, että minullakin on ihmisarvo ja minua pitää kohdella hyvin, kertoo osastonhoitaja Outi Asikainen.

Toiminnassa on pyrkimys tukea perhettä ja parantaa lapsen mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä ikätasoiseksi turvallisessa ympäristössä.

– Ympärivuorokautisessa lyhytaikaisessa osastohoidossa perheet ovat kahdesta neljään viikkoa. Tässä ajassa ei päästä toteuttamaan varsinaista päihdehoitoa, mutta asiakas on oikeassa paikassa, kun tarvitsee tukea ja apua. Me selvitämme, miten voimme auttaa ja räätälöimme tarpeiden mukaista palvelua, kertoo osastonhoitaja Sari Hottola.

– Lastensuojelutyöhön liittyy kauhukuva tai pelko siitä, että kun riippuvuus selviää muille, lapsi viedään pois ja sijoitetaan kodin ulkopuolelle. Näin ei kuitenkaan ole, vaan me olemme perheiden puolella. Haluamme turvata lapsen olemisen perheessä. Raskaana oleva on herkimmillään ja silloin voi olla valmius ottaa apua vastaan. Hän voi huomata, ettei ole vastuussa vain itsestään ja se on kohta, jossa voidaan vaikuttaa ja saadaan muutoksia aikaan, miettii Timo.

Kohtaaminen, kiinnittäminen palveluihin sekä kannattelu ovat Päiväperhon toiminnan perusta.

– Näistä tärkein on kohtaaminen. Ehkä ensimmäistä kertaa joku kohtelee ihmisenä sekä kuulee ja näkee, mitä tarvitset. Me emme tee mitään selän takana. Lähestymme pehmeästi, mutta puhumme suoraan. Se ei aina ole helppoa eikä sitä aina voi tehdä hyvässä yhteisymmärryksessä. Silloinkin on oltava inhimillinen ja muistettava, että me suojelemme lasta, toteaa Sari.

Häpeä on tunne, joka voi lamaannuttaa. Se syntyy, kun kuulee että on arvoton. Päiväperhon asiakkaat saavat osakseen arvostelua vanhemmuudesta ja silloin voi olla vaikeaa kasvaa itse vanhempana. Tällöin vertaistuki voi olla äärimmäisen tärkeää.

– Menetelmänä vertaisryhmätoiminta on hienoa, koska siinä näkee, ettei ole riippuvuusongelman kanssa yksin. On muitakin ja silloin voi jakaa asioita. Häviää se harha, että vain itsellä on vaikea tilanne ja olisi jotenkin surkea vanhempi, kertoo Timo.

Vanhemmuuden syntyminen

Kun lapsi syntyy, syntyy myös vanhemmuus. Näin Päiväperhossa ajatellaan. Lapsi ei voi olla vastuussa aikuisen päihteettömyydestä, mutta usein vanhemmuus on riittävän hyvä syy olla käyttämättä päihteitä.

– Raskausaikana on tavallaan sisäinen motivaatio olla päihteettä. Kun lapsi syntyy, tämä sisäinen motivaatio voi kadota. Häpeän tunne riippuvuudesta voi olla niin vaikea asia, että päihteet ovat ainoa keino käsitellä näitä tunteita, miettii Sari.

– Lapsen etu ei aina miellytä aikuista. Meidän on oltava jämäkkiä, vaikka olemmekin joustavia ja palveluita räätälöidään asiakkaille sopiviksi. Joskus on käänteentekevää, kun joku asettaa vanhemmalle rajat, miettii Timo.

Aina on toivoa

Lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle voi olla onnistunut, jos se tehdään yhteisymmärryksessä vanhempien kanssa. Vanhemmalle jää mahdollisuus ylläpitää suhdetta lapsensa kanssa, kun asiat hoidetaan yhteistyössä.

– Me emme saa menettää toivoa siitä, että asiakkaalla voisi mennä paremmin. Lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle on tietenkin vaikeaa vanhemmalle, mutta elämä jatkuu. Vanhempi voi korjata tilannetta, saada hoitoa riippuvuuteensa ja lapsi palata takaisin kotiin. Niin kauan, kun voimme tehdä jotain lapsen hyväksi, on toivoa ja meidän tulee muistaa, että teemme työtä lapsen takia, miettii Sari.

Päiväperhossa ajatellaan, että on jo iso askel myöntää tarvitsevansa apua ja pyytää sitä.

– Arvostan vanhempia, jotka riippuvuudesta huolimatta pystyvät ajattelemaan lapsensa näkökulmaa ja hakeutumaan esimerkiksi raskausaikana meille. Me autamme ja tsemppaamme, että he voisivat yrittää ja tehdä parhaansa. On jo pieni voitto, kun ajattelee lastaan ja myöntää tarvitsevansa apua. Kenellekään ei voi kuitenkaan tarjota väkisin minkäänlaista apua, kertoo Outi.

– Taustoista johtuen monilla asiakkaistamme ei ole ymmärrystä siitä, millaista on olla vanhempi. Me tarjoamme kokemuksen siitä, että heistä huolehditaan ja he kokevat itsensä arvokkaaksi. Tämä ajatus siirtyy toivottavasti myös lapsiin. Haluan uskoa, että se aika, kun kuljemme asiakkaidemme rinnalla, jättää jonkun jälkeen. Pienikin sana tai teko voi olla sellainen, että asiakkaamme kantaa sitä vuosia eteenpäin mukanaan, sanoo Timo.

– Yksi kaunis tai tiukka sana voi olla se perhosen siiven isku, joka muuttaa lapsen elämän suunnan, toteaa Sari.