Readspeaker

Uudistunut pirha.fi palvelee aiempaa asukaslähtöisemmin torstaista 16.11. lähtien

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivusto pirha.fi on uudistunut. Erilaisten käyttäjäryhmien kanssa sivusto on nyt rakennettu aiempaa helppokäyttöisemmäksi ja asiakaslähtöisemmäksi. Sivuston ulkoasu, sisältö ja tekninen käyttöliittymä ovat muuttuneet. Sivustolta löytää nyt aiempaa sujuvammin tiedot hyvinvointialueen palveluista, toiminnasta ja ajankohtaisista asioista.

Uutinen

Sivuston kehittämisen lähtökohta on ollut asiakkailta saatu palaute. Yhteensä 23:n kunnan sote-sivustot ja tays.fi:n korvaava pirha.fi ei heti hyvinvointialueen käynnistyessä vielä pystynyt palvelemaan riittävän hyvin pirkanmaalaisia. Kevään ja kesän aikana yhdessä asukkaiden ja uusien yhteistyökumppaneiden kanssa suunniteltiin uusi sivustomalli, joka vastaa paremmin käyttäjien tarpeisiin.

Uudistunutta sivustoa on kehitetty seuraavilla toimenpiteillä:

  • sivuston ulkoasua ja käyttöliittymää on selkeytetty ja yksinkertaistettu
  • sisältöä on parannettu muun muassa käyttämällä asiakaslähtöisempiä termejä
  • paikkakuntakohtaiset yhteystiedot ja palvelut ovat helpommin löydettävissä
  • tiedon etsimiseen on erilaisia tapoja, kuten hakuja ja valikoita
  • sisällöt löytyvät paremmin hakukoneista (esim. Google), näkyvyys lisääntyy hakujen kasvaessa 
  • sivusto toimii hyvin matkapuhelimella
  • käyttäjien analytiikkaa hyödyntämällä voidaan nostaa esiin sisältöä, jota käyttäjät etsivät
  • erilaiset asukasryhmät ovat testanneet palvelua - asukasraateja ja käyttäjäpalautetta hyödynnetään myös jatkossa

Yhteystiedot palvelutietovarannosta

Käytännössä sivusto on rakennettu kokonaan uudestaan. Sen vuoksi monet aiemman sivuston linkit esimerkiksi sosiaalisen median kanavista pirha.fi:n uutisiin eivät toimi.

Erityisesti on keskitytty parantamaan yhteen toimivuutta palvelutietovarannon (PTV) kanssa. Iso osa palvelujen kuvauksista ja yhteystiedoista tulee suoraan valtakunnallisesta Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämästä palvelutietovarannosta. Hyvinvointialueella on päivittäjäverkosto, joka syöttää ja ylläpitää PTV-tietoa.

- Koska hyvinvointialueiden tulee lain mukaan kuvata palvelunsa palvelutietovarantoon, on luontevaa ja järkevää hyödyntää siellä olevaa tietoa mahdollisimman tehokkaasti. Palvelutietovaranto ei kuitenkaan taivu ihan ongelmitta laajan ja usean paikkakunnan palveluiden ja asiointikanavien kuvaamiseen. Tämän ratkaisemiseksi Pirkanmaalla on kesän ja syksyn aikana tehty paljon työtä, kertoo tukipalvelujohtaja Pekka Erola.

Verkkosivuston muuta sisältöä tuotetaan sosiaali- ja terveyspalveluista ja pelastuspalveluista vastaavien työntekijöiden ja viestinnän työntekijöiden yhteistyönä. Sosiaali- ja terveyspalveluissa ja pelastuspalveluissa linjataan myös ne yhteystiedot, joita verkkosivuilla julkaistaan.

Kehitystyö jatkuu

Verkkosivuston kehittäminen jatkuu edelleen. Käyttäjien tyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti esimerkiksi palautelomakkeella ja erillisillä kyselyillä. Verkkosivuston toimivuus on myös liitetty osaksi strategian toimeenpanon seurantaa.

Sivustolle on tulossa myös kokonaan uusia osioita. Hyvinvointialueella valmistaudutaan myös poistamaan käytöstä erillinen tays.fi-sivusto. Vuoden loppuun mennessä sen tiedot löytyvät pirha.fi:sta. Työn alla on myös laajempi englanninkielinen versio. Sivustoa voi jatkossa käyttää ja kuunnella eri kielillä ReadSpeaker-toiminnolla.

Uuden sivuston palautteet toivotaan verkkolomakkeella: