Readspeaker

TaysPolku ohjaa ja muistuttaa nyt myös aivovamman saaneita hoitopolun eri vaiheissa

Tampereen yliopistollisen sairaalan aivovammapoliklinikalla hoidettavat potilaat saivat käyttöönsä TaysPolku-sovelluksen, joka kokoaa yhteen tietoa, ohjeita, muistutuksia sekä kätevän chat-mahdollisuuden ammattilaisen kanssa viestittelyyn. Polkua on tarjottu kesäkuun alusta alkaen käyttöön kaikille uusille aivovammapoliklinikan potilaille.

Uutinen

TaysPolku-sovellukseen rakennettu hoitopolku kuljettaa potilaan yksilöllisesti hoidon vaiheesta seuraavaan, tarjoten tukea ja tietoa kulloinkin meneillään olevasta hoidon vaiheesta. Lopuksi polku saattelee potilaan aivovammapoliklinikalta perusterveydenhuollon tai työterveyshuollon seurantaan.

TaysPolku-sovellus tarjoaa aivovammapoliklinikan potilaille kattavaa ja ajantasaista tietoa aivovammasta, sen oireista ja hoidosta. Tietopaketti kulkee aina puhelimessa mukana ja siihen on helppoa palata, jos joku asia on vastaanottokäynnin jälkeen unohtunut.

Myös tiedonkulun viiveet vähenevät, kun perinteistä paperipostia tarvitaan aiempaa vähemmän.

– Aivovammaan liittyy usein muistiongelmia. Sovellus muistuttaa potilasta tulevista vastaanottoajoista ja niihin valmistautumisesta, kuntoutusohjaaja Jani Touronen kertoo.

Tiedon, ohjeiden ja ajanvaraustietojen lisäksi sovellus tarjoaa vaivattoman ja tietoturvallisen yhteydenottokanavan oman yksikön ammattilaisten suuntaan.

– Kätevä yhteydenpito chatissa helpottaa myös meitä ammattilaisia. Voimme olla entistä matalammalla kynnyksellä yhteydessä potilaaseen hoidon eri vaiheissa, Touronen kertoo.

– Potilas voi halutessaan jakaa hoitopolkunsa myös läheiselleen.

Aivovammapotilaan hoitopolun työstämisessä ovat olleet mukana kaikki potilaan hoidossa mukana olevat ammattilaiset: neurologi, neuropsykologi, sosiaalityöntekijä, kuntoutusohjaaja sekä yksikön sihteeri.

– Aivovammapotilailla on monenlaista tuen tarvetta, joten hoidon eri näkökulmien huomiointi myös digitaalisella hoitopolulla koettiin tärkeäksi, vastaava sosiaalityöntekijä Minna Nissinen korostaa. 

Polun testaamisessa käytettiin apuna potilaita sekä Aivovammaliiton asiantuntijoita.

– Saimme heiltä tärkeitä huomioita polun käytettävyydestä ja kiitosta monipuolisesta sisällöstä. Kommenttien perusteella saimme tehtyä polkuun vielä viimeiset viilaukset ennen käyttöönottoa. Potilasjärjestön toiveesta kokosimme hoitopolulle saataville myös usein kysytyt kysymykset vastauksineen, Touronen kertoo.

Aivovammapoliklinikalla hoidetaan noin 500 potilasta vuosittain. Poliklinikan potilaista suurin osa on nuoria ja työikäisiä, joille sovelluksen käyttö puhelimella on luontevaa. Perinteiset yhteydenottotavat jäävät silti käyttöön TaysPolun rinnalle niihin tilanteisiin ja niille potilaille, joille sovellus ei sovi. 

– Parasta TaysPolussa on, että voimme tarjota potilaille uudenlaisen, vankan tuen kuntoutumiseen erikoissairaanhoidon seurannan ajalle, erikoislääkäri Kaisa Kukkohovi iloitsee.