Readspeaker

Taysissa puutetta sukusolujen luovuttajista

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa on puutetta lahjasukusoluista hedelmöityshoitojen toteutusta varten. Puutetta on erityisesti siittiöiden luovuttajista. Taysissa tehtyjen lahjasoluhoitojen myötä on tähän mennessä syntynyt lähes 200 lasta.

Uutinen

Lahjasoluhoidot alkoivat Taysissa kolme vuotta sitten ja kysyntä on alusta saakka ollut vilkasta. Luovuttajien tarve on jatkuva. Taysin hormoni- ja lapsettomuuspoliklinikalla hoidetaan vuosittain noin 700 lapsettomuudesta kärsivää pariskuntaa. Valtaosa hedelmöityshoidoista toteutetaan pariskunnan omilla sukusoluilla, mutta aina tämä ei ole mahdollista. Silloin tarvitaan lahjasoluhoitoja, joita Taysissa tehdään vuosittain noin 450.

– Poliklinikallamme hoidetaan paljon myös Pirkanmaan hyvinvointialueen ulkopuolelta valinnanvapauden perusteella tulevia potilaita, kertoo osastonylilääkäri Katja Ahinko Taysin hormoni- ja lapsettomuuspoliklinikalta.

Julkisen hoidon piiriin kuuluvat lahjasiittiö, -munasolu ja -alkiohoidot. Julkisen hoidon piirissä ovat myös naisparit ja itselliset naiset. Lapsettomuus ei katso koulutusta, tulotasoa tai etnistä taustaa. Lahjoittajia kaivataan kaikista ryhmistä.

– Lapsen saaminen on yksi elämän suurimmista toiveista. Ennen lahjasoluhoitoon päätymistä taustalla saattavat olla vuosien tuloksettomat hoidot. Lahjoittamalla sukusoluja voi antaa yhden suurimmista lahjoista. Lahjalla on saajan lisäksi iso merkitys koko perheelle, Ahinko korostaa.

Suurin pula on lahjasiittiöistä

Kaikkia lahjasoluja tarvitaan, mutta suurin pula on siittiöistä. Lahjasiittiöitä voidaan käyttää erilaisista syistä, esimerkiksi oman siittiötuotannon puuttuessa tai omien siittiöiden ollessa heikkolaatuisia. Myös itselliset naiset ja naisparit tarvitsevat lahjoitettuja siittiöitä. Siittiöluovuttajan tulee olla 20–45-vuotias, terve ja tupakoimaton, eikä hänen suvussaan saa olla perinnöllisiä sairauksia.

Sukusolujen lahjoitus perustuu auttamisen haluun ja siitä maksetaan vain kulukorvaukset. Hedelmöityshoitolain mukaan lapsella on oikeus saada tietää luovuttajan henkilöllisyys täytettyään 18 vuotta. Samalta luovuttajalta voi lapsia syntyä korkeintaan viiteen eri perheeseen.

Mikäli olet kiinnostunut lahjoittamisesta, ota rohkeasti yhteyttä. Lisätietoja saat sivulta lahjoitaihme.fi.