Readspeaker

Pirkanmaan hyvinvointialue jakoi yleisavustuksia sote-järjestöille

Hyvinvointia ja terveyttä edistävään, hyvinvointialueen strategian mukaiseen järjestötoimintaan sai avustusta 76 yhteisöä eri puolilta Pirkanmaata. Yleisavustuksia myönnettiin yhteensä 300 000 euroa vuodelle 2024. Lisäksi sosiaaliseen kuntoutukseen myönnettiin neljälle järjestölle yhteensä 124 000 euroa.

Uutinen

Avustuksista päätti Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallituksen alainen asiakkuus- ja laatujaosto kokouksessaan 12. helmikuuta.

– Yleisavustuksien myöntämisen yhtenä kriteerinä on ollut, että toiminta on alueellista tai usean kunnan alueelle yltävää ja vastaa erityisesti toiminta-alueen asukkaiden palvelutarpeisiin, kertoo integraatiojohtaja Tuukka Salkoaho Pirkanmaan hyvinvointialueelta.

Avustettavaan toimintaan kuuluvat sote-palveluiden kiinteä tukitoiminta, potilas-, vammais-, omais- ja kriisityötä tekevät järjestöt, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuki sekä sote-järjestöjen verkostojärjestöt. Lisäksi avustustoiminnan piiriin kuuluu hyvinvointialueen asiakkaiden terveyttä ja hyvinvointia edistävä toiminta.  

Muina myöntämisperusteina olivat hyvinvointialueen strategian painopisteiden mukainen toiminta ja hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien sosiaali- ja terveyspalveluiden täydentäminen. Lisäksi on edellytetty, että toiminnalla voidaan parantaa sellaisia asioita, joissa pirkanmaalaisilla on erityisesti vajeita hyvinvoinnissa.  

Avustuksia haettiin marras-joulukuussa, ja määräaikaan mennessä yleisavustusta haki yhteensä 103 yhteisöä. Haettujen avustusten yhteenlaskettu summa oli 1 147 893 euroa. Hyväksytyn päätösesityksen yleisavustuksista voi lukea asiakkkuus- ja laatujaoston pöytäkirjasta.

Lisätietoa Pirkanmaan hyvinvointialueen järjestöyhteistyöstä ja -avustuksista on verkkosivuilla osoitteessa pirha.fi/jarjestoyhteistyo.