Readspeaker

Mielenterveys- ja päihdepalvelun vastuualuejohtaja Paula Pasanen-Aro palkittiin Sillanrakentajat-palkinnolla

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry on myöntänyt tämän vuoden Sillanrakentajat-palkinnon Paula Pasanen-Arolle. Palkinto myönnetään henkilölle, joka on tehnyt työtä mielenterveysomaisten ja heidän sairastuneiden läheistensä auttamiseksi. Palkinnon perusteluissa todetaan, että Pasanen-Aron omistautuminen ja näkemyksellisyys ovat olleet merkittävä voimavara mielenterveysomaisille Ylöjärvellä.

Uutinen

Liitteenä myös valokuva palkitsemistilaisuudesta. Kuvassa vasemmalta alkaen Pirkanmaan FinFamin toiminnanjohtaja Silja Lampinen, Paula Pasanen-Aro, Lukko ja avain -palkinnon saanut Keijo Silén (myönnettiin vapaaehtoistyöstä mielenterveysomaisten hyväksi ja toiminnasta järjestön luottamustehtävissä) sekä Pirkanmaan FinFamin hallituksen puheenjohtaja Klaus Lehtinen.

Pirkanmaan Finfami ry:n toiminnanjohtaja Silja Lampinen kuvailee Pasanen-Aron työtä pitkäjänteiseksi ja eteenpäin katsovaksi. Pasanen-Aro on noin viidentoista vuoden ajan tehnyt FinFamin kanssa tiivistä yhteistyötä.

– Pasanen-Aro on ollut kehittämässä perhekeskeisiä palveluita Ylöjärvellä ja on toiminut siellä vastuuhenkilönä mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Palvelut ovat saaneet erittäin myönteistä palautetta, ja omaiset ovat kertoneet saaneensa niistä paljon tukea. Näitä palveluja on ollut esimerkiksi lapsiperheiden intensiiviyksikkö, nuorten intensiiviyksikkö sekä Mielikioski-toiminta.

– Mielikioski-toiminnan suunnitteluun Pasanen-Aro kutsui mukaan myös järjestöt, mikä loi hyvää pohjaa julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyölle. Vaikka Mielikioski-toiminta valitettavasti loppuu nyt, yhteistyökokemukset olivat erittäin positiivisia. Yhteistyötä varmasti jatketaan myös tulevaisuudessa, Lampinen jatkaa.

FinFami ry toivoo, että tunnustus kannustaa jatkamaan perhekeskeisten palvelujen kehittämistä ja tiivistä yhteistyötä järjestöjen ja julkisen sektorin välillä. Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry tukee henkilöitä, joiden lähipiirissä on mielenterveys- tai päihdeongelmia tai psyykkisesti sairastavia. Tätä työtä Finfami ry on tehnyt jo 35 vuotta.