Readspeaker

Lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennukselle päätettiin hakea rakennuslupaa

Aluehallitus päätti maanantaina hankesuunnitelmasta ja rakennusluvan hakemisesta ministeriön aiemmin hyväksymälle Taysin lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennukselle.

Uutinen

Lasten- ja nuorisopsykiatrian kasvaneen palvelutarpeen vuoksi palveluihin on syntynyt lisätilan tarve nykyisissä Taysin Q- ja L-rakennuksissa. Rakennuslupaa tullaan hakemaan sairaala-alueen Y-talon paikalle. Se sijaitsee uuden aikuispsykiatrian sairaalarakennuksen läheisyydessä ja on tällä hetkellä vuokrattuna Tays tukisäätiölle henkilökunnan vuokra-asunnoiksi.

Uusi paikka mahdollistaa toiminnalle tarvetta vastaavat tilat sekä nykyistä rauhallisemman sijainnin ulkoilupihoineen. Uudisrakennus palvelee koko Sisä-Suomen yhteistyöaluetta.

Nykyisen Y-talon asukkaiden vuokrasopimukset ja tontin maanvuokrasopimus Tays tukisäätiöltä irtisanotaan vasta sitten, kun hankkeen rakennuslupa on saanut lainvoiman. Investointipäätöstä käsitellään myöhemmin aluehallituksessa ja -valtuustossa.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennus on sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymässä Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelmassa vuosille 2023-26. Aluehallitus päätti maanantaina esittää aluevaltuustolle investointisuunnitelman hyväksymistä vuosille 2024-2027. Lisäksi esitetään käynnistettäväksi neuvottelut valtiovarainministeriön kanssa lainanottovaltuuden muuttamiseksi.

Talousarvion valmistelu käynnistynyt

Hyvinvointialueella on käynnistynyt ensi vuoden talousarvion laadinta. Valtion rahoitus antaa toiminnalle raamit, ja rahoitus on yleiskatteellista ja vuositasolla kiinteä määrä. Aluehallitus lähetti maanantain kokouksessaan vuoden 2024 alustavat tavoitteet valiokunnille ja vaikuttamistoimielimille lausunnoille.

Hyvinvointialueen strategian toimeenpanosuunnitelmaan sisältyy noin 20 miljoonan euron vuosittainen tuottavuustavoite, jotta mahdollistetaan toiminnan ja talouden tasapainon lähivuosina. Maaliskuun talouden toteutuman mukainen alijäämäennuste on 33 miljoonaa euroa. Talouden ja toiminnan kokonaistilanteeseen palataan syyskuussa, jolloin käynnistetään tarvittavat toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi.

Pihlajalinnan tytäryhtiöiden muutossopimus hyväksyttiin

Aluehallitus hyväksyi muutossopimukset Pihlajalinnan tytäryhtiöiden Kolmostien Terveyden ja Mäntänvuoren Terveyden kanssa. Muutoksena aiempaan hyvinvointialue tuottaa itse alueen asukkaille vaativan erikoissairaanhoidon palvelut. Lisäksi hyvinvointialue tuottaa jatkossa osan lasten, nuorten ja perheiden palveluista, joita yhtiöt ovat tuottaneet. Hyvinvointialue yhtenäistää myös ulkoistuskuntien asukkaiden palveluja ja käytäntöjä, silti suurin osa palveluista tuotetaan aiempaan tapaan.

Maanantaina hyväksyttiin myös lähivuosien viestintäohjelma. Hyvinvointialueen viestinnän periaatteita ovat avoimuus ja palveluhenkisyys, saavutettavuus, oikea-aikaisuus, vastuullisuus, vaikuttavuus ja rohkeus.

Myös muut aluehallituksen listalla olleet asiat hyväksyttiin esityksen mukaisesti.