Artikkeli 12.6.2023

Kotihoidon etähoivan käyttöönottoa vahvistamassa

Teknologian käyttöönotolla turvataan palveluiden saatavuutta ja lisätään palveluiden monipuolisuutta ikäihmisten kotihoidossa. Katja Federley on paalupaikalla tukemassa hoitajien teknologia-osaamista.

Kuvassa viisi naista kokoontuneena pöydän ympärille. Pöydällä on pyöreän muotoinen lääkerobotti.

Katja (punaisessa mekossa) kotihoidon tiimiläisten kanssa tutustumassa Evondos-lääkeautomaattiin.

Teknologiakoordinaattori Katja Federley tukee teknologioiden käyttöönottoa ikäihmisten kotihoidon palveluissa.  

- Tehtäväni on auttaa ja tukea kotihoidon hoitajia löytämään asiakkaista ne henkilöt, joille etähoiva ja lääkeautomaatin käyttö soveltuvat, toteaa Katja Federley.

Katja toimii käytännön apuna hoitajille ja opastaa etähoivan käytössä.

Etähoivan avulla läsnä olevaa kohtaamista ja omatoimisuuden ylläpitoa

Osa säännöllisen kotihoidon asiakaskäynneistä toteutetaan etäyhteydellä asiakkaalle lainattavan tablettitietokoneen välityksellä. Etähoivalla voidaan ylläpitää asiakkaan toimintakykyä, seurata asiakkaan vointia sekä ohjata asiakasta kuva- ja ääniyhteyden avulla muun muassa lääkkeenotossa ja ravitsemusasioissa.

Etähoiva toimii tukena silloin, kun asiakkaan tilanne ei vaadi hoitajan fyysistä käyntiä asiakkaan kotona.

- Etähoivapalvelu mahdollistaa myös omaisten yhteydenpidon asiakkaaseen, Katja kertoo.

Katjan tehtävänä on ollut opastaa hoitajia etäkäyntien aloittamisessa. Asiakkailta saadun palautteen mukaan hoitajat ovat etäkäynneillä jopa enemmän läsnä kuin fyysisillä kotikäynneillä. Etävastaanoton aikana hoitaja voi keskittyä täysillä asiakkaan kohtaamiseen, eikä samaan aikaan ole hoidettavana muita tehtäviä. 

Lääkeautomaatti tukee asiakkaan itsenäisyyttä

Kotihoidossa lisätään myös lääkeautomaattien käyttöä. Lääkeautomaatti tukee asiakkaan itsenäisyyttä ja parantaa lääketurvallisuutta.

Lääkeautomaatti ilmoittaa asiakkaalle, milloin on lääkkeenoton aika. Tämän jälkeen se ohjaa asiakasta ääniopastein ottamaan lääkepussin automaatista. Jos lääkkeet jäävät muistutuksesta huolimatta ottamatta, lääkeautomaatti lähettää kotihoidolle viestin ja siirtää lääkkeet lukittuun lääkesäiliöön.

Lääkeautomaatin avulla lääkehoito on säännöllistä ja oikea-aikaista. Kotihoidon hoitajalle jää asiakkaan luona enemmän aikaa hoitamiseen ja kohtaamiseen, kun monia asiakaskäyntejä ei tarvitse aikatauluttaa lääkehoidon mukaan.

Etäkäynnit toteutetaan Pirkanmaan hyvinvointialueella Oiva Healthilla (ent. VideoVisit). Lääkeautomaattipalvelu toteutetaan Evondos-lääkeautomaatilla.

Katja toimii tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut (PirKOTI) -hankkeessa, jossa kehitetään iäkkäiden henkilöiden ympärivuorokautisia kotihoidon palveluita Pirkanmaalla. Tutustu hankkeeseen: PirKOTI-hanke - pirha.fi


Kuva: Mari Pentinniemi


Sivun kommentit

Sivun kommentit