Uutinen | 15.3.2023

Kansainvälinen traumarekisteri: Vaikeasti vammautunut potilas saa Taysissa huippuhoitoa

Vaikeasti vammautuneen potilaan kuolema on Taysissa harvinaisempi kuin kansainvälisissä verrokkisairaaloissa keskimäärin. Tästä kertoo kansainvälinen traumarekisteri TraumaRegisterDGU, joka julkaisi hiljattain vuoden 2021 tulokset.

Tulokset kertovat vaikeasti vammautuneiden potilaiden hoidon laadusta rekisteriin kuuluvissa 681 sairaalassa Saksassa, muutamissa muissa Euroopan maissa ja Yhdistyneissä Arabiemiraateissa.

Selvityksessä verrattiin potilaiden todellista kuolleisuutta RISC II -työkalulla (Revised Injury Severity Classification) arvioituun oletettuun kuolleisuuteen. 

Kansainväliseen traumarekisteriin kirjattiin 28 580 potilasta vuonna 2021.  Koko aineistossa potilaiden kuolleisuus oli 0,5 prosenttia ennustettua kuolleisuutta pienempi. Taysissa vastaava luku oli neljä prosenttia. Lisäksi pidemmän aikavälin kuolleisuus Taysin potilailla vuosina 2015−2021 on ollut 0,59 prosenttia, kun verrokkisairaaloissa se on ollut lähes kaksinkertainen 0,93 prosenttia.

− Se tarkoittaa, että meillä potilas kuolee selvästi ennustetta harvemmin.  Vaikeasti vammautunut potilas saa meillä huipputason hoitoa, ja laaturekisteristä saatujen tietojen perusteella pystymme kehittämään sitä jatkossa vieläkin paremmaksi, sanoo ortopedian ja traumatologian apulaisylilääkäri Piia Suomalainen Taysista.

Oikea ensihoito parantaa ennustetta

Sairaalaan tuloaika Taysin potilailla oli pidempi kuin muissa sairaaloissa keskimäärin (95 min. vs. 65 min.). Tämä johtunee Pirkanmaan pitkistä välimatkoista tiheämmin asutettuun Keski-Eurooppaan verrattuna.

Ensihoidon ammattilaiset sen sijaan ovat Pirkanmaalla pystyneet tarjoamaan vammapotilaille erittäin laadukasta hoitoa. Tästä kertoo muun muassa traneksaamihapon eli verenvuotoa ehkäisevän lääkkeen käyttö, jonka on laajoissa kansainvälisissä vertailututkimuksissa osoitettu parantavan vammapotilaan ennustetta. Taysin potilaista 76 prosenttia sai tätä lääkettä ennen sairaalaan tuloa, kun verrokkisairaaloissa lääkettä sai 42 prosenttia potilaista.

Vaikeasti vammautuneen potilaan hoito on moniammatillista työtä, jossa ensihoidon ammattilaisten sekä päivystyspoliklinikan, leikkaussalin, teho-osaston ja vuodeosaston lääkäreiden ja hoitajien on toimittava saumattomasti yhdessä.

− Jokaisella hoitoketjun ammattilaisella on keskeinen rooli siinä, että vaikeasti vammautunut potilas saa oikeaa hoitoa oikeaan aikaan.  Tays saa olla ylpeä näistä tuloksista, jotka osoittavat, että potilaiden hoito on meillä aidosti tehokasta ja vaikuttavaa, Suomalainen kiittää.

TraumaRegisterDGU

  • Saksassa perustettu vaikeasti loukkaantuneiden potilaiden laaturekisteri. 
  • Rekisterissä on tietoja 681 sairaalasta, joista 60 sijaitsee Saksan ulkopuolella Belgiassa, Suomessa, Luxemburgissa, Hollannissa, Itävallassa, Sveitsissä, Sloveniassa ja Yhdistyneissä Arabiemiraateissa.
  • Tays on osallistunut laaturekisteriin vuodesta 2015 alkaen. 
  • Vuonna 2021 rekisteriin kirjattiin 182 Taysissa hoidettua vaikeasti vammautunutta potilasta. Vuonna 2020 potilaita kirjattiin 180 ja vuonna 2019 heitä oli 156.
  • Vaikeasti vammautunut potilas määritellään laskemalla New Injury Severity Score (NISS), johon otetaan huomioon potilaan kolme vakavinta vammaa. 
  • Mikäli potilas saa enemmän kuin 15 pistettä, hänet luokitellaan vakavasti vammautuneeksi. Esimerkiksi potilas, jolla todetaan veri-ilmarinta, sulkeinen päänvamma sekä maksavamma, saa luokituksessa 16 pistettä. 
  • Vertailussa on käytetty vaikeasti vammautuneiden potilaiden kuoleman riskiä ennustavana mittarina Revised Injury Severity Classification eli RISC II -työkalua, joka on kehitetty TraumaRegisterDGU:n tietojen pohjalta.

» TraumaDGU Annual Report 2022 (ei sisällä sairaalakohtaisia tuloksia)

Lisätietoja

Ortopedian ja traumatologian apulaisylilääkäri Piia Suomalainen, Tampereen yliopistollinen sairaala Tays, p. 03 311 67773, etunimi.sukunimi@pirha.fi

Lue kaikki