Readspeaker

Ikäihmisten palveluverkkoa käsitellään nyt toimitilatasolla

Maanantaina 25.3. kokoontuvalle aluehallitukselle esitetään ikäihmisten asumisen, kuntouttavan päivätoiminnan ja lähitorien palveluverkkoa. Kokonaisuudessa on otettu huomioon, että laki velvoittaa luopumaan laitoshoidosta. Pirkanmaalla turvataan kaikille ikäihmisille lakisääteiset palvelut. Palvelujen painopistettä siirretään varhaisemman vaiheen tukeen ja apuun.

Uutinen

Aluehallitus hyväksyi 20.11.2023 ikäihmisten palvelujen IKI2035-kehittämisohjelman. Osana ohjelman toimeenpanoa on selvitetty ikäihmisten eri palveluiden palveluverkkoa toimitiloineen.

Palveluverkkoa varten on arvioitu jokaisen tilan toiminnallisuutta, kiinteistön teknistä kuntoa sekä alueen asukkaiden pitkäaikaista palvelutarvetta. Lisäselvittelyä tarvitaan erityisesti niissä tiloissa, joissa tekninen tai toiminnallinen kunto ei ole riittävä, käyttötarkoituksen muutos vaatii lisää selvitystä tai alueella on ylikapasiteettia.​

Taustalla valtakunnallinen rakennemuutos

Palveluverkossa on tarve kehittää ikäihmisten palvelurakennetta taloudellisesti ja toiminnallisesti kestävällä tavalla myös tulevaisuutta ajatellen.

- Ketään ei jätetä ilman apua. Ikääntyneille järjestetään lakiin perustuvia palveluja, kuten ympärivuorokautista palveluasumista ja yhteisöllistä asumista. Tilojen tulee olla käyttötarkoitukseen sopivia, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaki asettaa myös kiinteistöille vaatimuksia, sanoo ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelulinjajohtaja Päivi Tryyki.

Pirkanmaalla yhteisöllistä asumista on toistaiseksi vielä liian vähän mutta ympärivuorokautista palveluasumista on riittävästi. Tavoitteena on myös lisätä ennaltaehkäisevää toimintaa tarjoavien lähitorien tarjontaa koko Pirkanmaalla.

- Myös lyhytaikaista ympärivuorokautista palveluasumista muun muassa omaishoidon lomituksiin tarvitaan tulevaisuudessa lisää. Lisäystarve voitaisiin kattaa ainakin osittain laitoshoidon tilojen käyttötarkoituksen muutoksella, jos muutoskustannukset ovat kohtuullisia.

Aluehallitus seuraa ja tarvittaessa korjaa ikäihmisten palveluja koskevaa ohjelmaa.

Katso yksityiskohtaisemmat tiedot toimitiloista 
 

Aluehallituksessa viime vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus

Aluehallitus käsittelee 25.3. myös hyvinvointialueen tilinpäätöstä ja toimintakertomusta viime vuodelta. Hyvinvointialueen alijäämä vuodelta 2023 oli 136,5 miljoonaa euroa, joka oli 54,7 miljoonaa euroa talousarviota huonompi. Taloustilanne ja ennuste synkkenivät loppuvuotta kohden selvästi.

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lisäksi esityslistalla on seuraavia asioita:

 • Yhteistoimintaneuvottelujen tulokset
 • IKI2035- ohjelman toimeenpanosuunnitelmat 
 • Henkilöstö- ja TKIO-toimialueen toiminnalliset ja organisatoriset muutostarpeet sekä yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen
 • Erityisasumispalveluiden palvelusetelisääntökirjan lakkauttaminen
 • Asiakaskokemuksen ja osallistumisen ohjelman raportti 2023
 • Demokratiaprojektin ohjausryhmän ja työpajojen palkkiot
 • Kaivannon vanhan sairaala-alueen myynti
 • Sisä-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimus
 • Oikaisuvaatimus aluehallituksen päätöksestä jalkahoidon palvelusetelistä
 • Oikaisuvaatimus Pirkanmaan hyvinvointialueen yleisavustuksista 2024
 • Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätöksestä koskien diabetesverkoston ohjausryhmän nimeämistä
 • Hyvinvointialueen aluevaltuutettujen aloitteet 2023 ja 2022 sekä jäsenten aloitteet 2023
 • Vastaus valtuustoaloitteeseen - Hyvinvointialueen henkilöstön määräaikaisista työsopimuksista
 • Aluehallituksen otto-oikeuden käyttäminen

Katso aluehallituksen lista 24.3.2023