Readspeaker

Ikäihmisten palveluista ja erityisryhmien asumispalveluista vuorossa keskustelukierros – laitoshoidon muutosten taustalla lainsäädännön vaatimukset

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti maanantaina lähettää ikäihmisten palvelujen kehittämisen ohjelmaluonnoksen sekä vammaisten ja mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalvelujen kehittämisehdotukset laajalle kuulemiskierrokselle yhteistyötoimikuntaan, vaikuttamistoimielimille, valiokunnille ja aluehallituksen jaostoille. Aluehallitus käsittelee kehittämisehdotuksia ja saatuja palautteita lokakuussa 2023.

Uutinen

Aluehallituksessa todettiin, että laki edellyttää laitoshoidosta luopumista vuoden 2027 loppuun mennessä. Sen jälkeen ikäihmisten laitoshoitoa voi olla vain poikkeuksellisesti lääketieteellisestä tai potilasturvallisuudesta johtuvista syistä esimerkiksi vuodeosastolla. Pirkanmaallakin kehitetään ikäihmisten palveluja lain pohjalta.  

- Jatkossa ympärivuorokautinen palveluasuminen turvaa pirkanmaalaisille saman hoivan ja huolenpidon kuin laitoshoitokin mutta selvästi kodinomaisemmin. Ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkojen lukumäärä lisääntyy nykyisestä. Tavoitteena on kehittää monipuolisia palvelumuotoja. Painopisteen siirtäminen kevyempiin asumispalveluihin myös hidastaa kustannusten kasvua merkittävästi, summaa aluehallituksen puheenjohtaja Kari-Matti Hiltunen

Palveluvalikoimaa täydentää erityisesti lakiin perustuva yhteisöllinen asuminen. Siinä erilaisiin ryhmäasumisen muotoihin yhdistetään asiakkaan toimintakyvyn edellyttämät palvelut, kuten kotihoito tukipalveluineen, sekä muiden asukkaiden tuoma yhteisö. Yhteisöllisestä asumisesta on Pirkanmaalla kokemusta koko 2000-luvun ajalta esimerkiksi erilaisissa ryhmäkodeissa. 

Vammaisten asumispalveluissa on tavoitteena lisätä erityisesti tuettua asumista. Vammaispalveluja on tarkoitus myöhemmin käsitellä kokonaisuutena, sillä asumispalvelut ovat vain osa vammaisten henkilöiden tarvitsemista palveluista. 

Suun terveydenhuollon hankinta keskeytettiin 

Aluehallitus päätti keskeyttää aiemmin elokuussa päätetyn suun terveydenhuollon hankinnan. Hankinnasta on tullut esiin seikkoja, joiden vuoksi tarjouspyynnön ehdot on todettu palveluntuottajien kannalta ongelmallisiksi ja hankintayksikön kannalta epätarkoituksenmukaisiksi. 

Aluehallituksen ja -valtuuston kokousaikataulut palautettiin uudelleen valmisteluun. Muut aluehallituksen esityslistan asiat hyväksyttiin esityksen mukaan mutta pykälät 256-257 ja 259 jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.