Readspeaker

Henkilöstöjaosto käsitteli palkkojen harmonisointisuunnitelmaa

Osana strategian toimeenpano-ohjelmaa hyvinvointialueelle on tavoitteena luoda kannustava palkkausjärjestelmä. Harmonisoinnin myötä saman vaativuustason tehtävissä tehtäväkohtainen palkka on sama hyvinvointialuetasoisesti. Henkilöstöjaosto käsitteli asiaa kokouksessaan 5.6.

Uutinen

Ylimenokauden ajan hyvinvointialueella noudatetaan väliaikaisesti luovuttavien organisaatioiden palkkausjärjestelmiä siihen saakka, kunnes hyvinvointialueen oma palkkausjärjestelmä on muodostettu. Tällä toimintatavalla työnantaja on pyrkinyt turvaamaan uusien työntekijöiden yhdenvertaisuuden suhteessa olemassa olevaan henkilöstöön siinä toimipisteessä, jonne uusi työntekijä palkataan.

Palkkausjärjestelmiä ja palkkojen harmonisointia uudistetaan vaiheittain

Valtakunnan tasoisesti neuvotellaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastusalan uusista palkkausjärjestelmistä. Palkkausjärjestelmien uudistus toteutuu vaiheittain, ensimmäisenä Lääkärisopimukseen luodulla uraporrasjärjestelmällä. Niin ikään palkkausharmonisoinnin uudistus on suunniteltu toteutettavan vaiheittain, vuosittaisten paikallisten järjestelyerien kohdentamisella.

Hyvinvointialueen strategiassa asetettu kolmen vuoden tavoite harmonisoinnin toteuttamiselle vuosille 2023–2025 näyttää haastavalta mm. muutoksen kokoluokka huomioiden, ja samanaikaisesti palkkausjärjestelmien uudistus on käynnissä valtakunnan tasolla.

Tämän vuoksi palkkojen harmonisoinnin aikataulua esitetään pidennettäväksi siten, että se toteutetaan järjestelyerillä mahdollisimman pitkälle vuoden 2025 loppuun mennessä, mutta jatketaan tarpeen mukaan harmonisointia siten, että se on valmis viimeistään vuonna 2028.

Henkilöstöjaosto merkitsi tiedoksi palkkojen harmonisointisuunnitelman vuosille 2023–2028 ja esittää suunnitelman viemistä aluehallitukselle hyväksyttäväksi. Lisäksi henkilöstöjaosto esittää suunnitelmaa käsiteltäväksi vähintään vuosittain henkilöstöjaostossa ja tarpeen mukaan aluehallituksessa. Palkkojen harmonisointisuunnitelmaa käsitellään yhteistoimintaelimessä 11.6.2024.

SOTE-sopimuksen ja HYVTESin uusista palkkausjärjestelmistä neuvotellaan valtakunnan tasolla palkkaustyöryhmässä

SOTE- ja HYVTES-sopimuksissa on sovittu valtakunnallisesta palkkaustyöryhmästä, jonka tehtävänä on neuvotella uusista tasopalkkajärjestelmistä. Nämä korvaavat nykyiset tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmät.

SOTE-sopimuksen palkkahinnoittelu-uudistus on ensimmäinen vaihe palkkausjärjestelmän kehittämisessä. Tehtävät jaetaan viiteen eri palkkahinnoitteluliitteeseen, joissa kussakin on sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon tehtäviä.

HYVTESiä koskevan palkkausjärjestelmän kehitys on puolestaan valtakunnallisesti kesken, ja nyt neuvoteltavat kehittämisohjelmaerät kohdennetaan palkkauksen ja palkkausjärjestelmän kehittämiseen.

Tavoitteena on, että uudet valtakunnalliset palkkausjärjestelmät ovat valmiit vuonna 2025.

Henkilöstöjaosto merkitsi tiedoksi SOTE-sopimusta ja HYVTESiä koskevien palkkausjärjestelmien tilannekatsaukset.

Henkilöstöjaoston toteutuneet kustannukset alkuvuodelta 2024

Hyvinvointialueen jokaisen toimielimen talouden toteumasta raportoidaan kyseiselle toimielimelle 3–4 kertaa vuoden 2024 aikana.

Henkilöstöjaoston toteutuneet kustannukset tammi-huhtikuun 2024 väliseltä ajalta ovat yhteensä 17 750 € ja 29 % talousarviosta. Henkilöstöjaoston talouden toteuma on talousarvion ​mukainen ja riittää ennusteen mukaan jaoston toimintaan talousarviovuonna.

Henkilöstöjaosto merkitsi tiedoksi talouden toteuman 1.1. –30.4.2024 väliseltä ajalta.