Readspeaker

Henkilöstöjaosto hyväksyi työterveyshuollon toimintaohjelman sekä käsitteli valtuustoaloitteita

Aluehallitus on hyväksynyt työterveyshuollon järjestämissopimuksen kokouksessaan 10.10.2022. Järjestämissopimuksen lisäksi työnantajan tulee laatia työterveyshuoltolain mukainen toimintasuunnitelma. Henkilöstöjaosto käsitteli asiaa kokouksessaan 7.2.

Uutinen

Henkilöstöjaosto hyväksyi vuoden 2023 työterveyshuollon niin kutsutun kattotoimintasuunnitelman kokouksessaan 27.10.2023 ja päätti, että Pirkanmaan hyvinvointialueella asiakirjasta käytetään nimeä toimintaohjelma. Työpaikkakäynteihin ja muihin työterveyshuollon suorittamiin selvityksiin perustuen toimintaohjelmaa tulee tarkistaa vuosittain.

Vuoden 2024 toimintaohjelman laatiminen saatiin valmiiksi vasta joulun alla hintaneuvottelujen takia. Työterveyshuoltokustannusten korvauksien saaminen Kelalta edellyttää voimassa olevaa toimintaohjelmaa. Pirkanmaan hyvinvointialueelle laaditaan tämän toimintaohjelman lisäksi palvelulinjoittain osatoimintasuunnitelmat, joiden tarkoituksena on kartoittaa palvelulinjakohtaiset työterveysyhteistyön tarpeet ja suunnitella tarvittavat toimenpiteet sekä seuranta.

Henkilöstöjaosto hyväksyi työterveyshuollon toimintaohjelman vuodelle 2024.

Valtuustoaloitteet yksinyrittäjyydestä ja kansainvälisen rekrytoinnin laajentamisesta perhekohtaiseksi

Julia Sangervo sekä muut allekirjoittaneet jättivät aluevaltuustossa 8.5.2023 aloitteen, jossa esitetään, että hyvinvointialue selvittää keinoja edistää yksinyrittäjyyttä tarjoamalla vaihtoehdon työskennellä joko 1) työsuhteessa olevana työntekijänä tai 2) ammatinharjoittajana toimivana yksinyrittäjänä suoraan hyvinvointialueelle. Vaihtoehdosta toimia ammatinharjoittajana tulee kertoa jo työpaikkailmoituksessa.

Vastaus on käsitelty sote-palvelut johtoryhmässä 10.1.2024 ennen konsernipalvelujen johtoryhmää 17.1.2024.

Valtuutettu Kukka Kunnari puolestaan jätti aluevaltuustossa 6.2.2023 valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Pirkanmaan hyvinvointialue ryhtyy valmistelemaan kansainvälisen rekrytoinnin laajentamista perhekohtaiseksi niiden rekrytoitavien osalta, joilla on perhe ja joiden perheet tahtovat myös muuttaa Suomeen. Mikäli perhe ei halua tai voi muuttaa kokonaisuudessaan, tulee yhteydenpitoa lähtömaahan tukea. Perheellisyys ei saa olla sen enempää haittaava tekijä kuin vaatimuskaan halukkaiden rekrytoiduksi tulemiselle.

Vastaus on käsitelty sote-palvelut johtoryhmässä 10.1.2024 ennen konsernipalvelujen johtoryhmää 17.1.2024.

Henkilöstöjaosto palautti yksinyrittäjyyttä koskevan valtuustoaloitteen valmisteluun ja toimittaa vastauksen kansainvälistä rekrytointia koskevaan valtuustoaloitteeseen tiedoksi aluehallitukselle ja aluevaltuustolle.

Henkilöstöjaoston talousarvio vuodelle 2024

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt 4.12.2023 § 137 vuoden 2024 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2025–2026.

Henkilöstöjaoston budjetti vuodelle 2024 on 61 116 euroa. Kunkin toimielimen talouden toteumasta raportoidaan ko. toimielimelle 3–4 kertaa vuodessa.

Henkilöstöjaosto merkitsi tiedoksi henkilöstöjaoston vuoden 2024 talousarvion.

Tiedoksi merkittävät asiat

Henkilöstöjaosto merkitsi tiedoksi ulkopuolisten kouluttajien ja asiantuntijoiden käytön toimielinten toiminnassa sekä aluehallituksen pöytäkirjanotteen henkilöstöjaoston vaalista toimikaudeksi 2024–2025.