Readspeaker

Asiakasmaksut muuttuvat helmikuussa

Aluevaltuusto hyväksyi 15.1.2024 uudet asiakasmaksut vuodelle 2024. Asiakasmaksut nousevat 1. helmikuuta alkaen. Hyvinvointialueen perimät asiakasmaksut perustuvat asiakasmaksulakiin ja sitä täydentävään asetukseen.

Uutinen
Kolikoita esillä nahkakukkaron taskusta.

Asiakasmaksut tarkistetaan indekseillä joka toinen vuosi. Nyt sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismääriin tulee 10 prosentin indeksikorotus. Korotettujen maksujen vaikutus talousarviossa on 12–14 miljoonaa euroa vuodessa. 

Samalla maksuihin liittyviä käytäntöjä on selkeytetty ja yhtenäistetty. Vuoden 2023 hinnat pohjautuivat kunnilta saatuihin kustannustietoihin, jotka tarkentuivat hyvinvointialueen ensimmäisen varsinaisen toimintavuoden aikana.

Maksuja korotettiin muun muassa seuraavissa palveluissa:

  • Terveydenhuollon avohoito
  • Terapiapalvelut
  • Kotona annettavat terveyspalvelut
  • Kotisairaala
  • Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito
  • Lyhytaikainen laitoshoito
  • Tukipalvelut ja asumiseen liittyvät palvelut
  • Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Korotuksen jälkeen esimerkiksi lääkärillä käynnin maksu on 23 euroa aiemman 20,90 euron sijaan. Perusterveydenhuollon sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja kätilön vastaanotto on jatkossakin maksuton. Suuhygienistin perusmaksu oli viime vuonna 10,30 euroa, mutta helmikuun alusta alkaen se on 11,30 euroa. Hammaslääkärin perusmaksu nousi 13,30 eurosta 14,60 euroon.

Päiväkirurgian toimenpide nousi 150,80 euroon, ja jos hoito jatkuu seuraavaan päivään, hoidosta peritään lisäksi hoitopäivämaksu. Maksu hoidosta ja ylläpidosta lähisairaaloissa ja Taysilla on 54,60 euroa hoitopäivältä.

Ateriahinnoittelu muuttuu vuonna 2024 siten, että jatkossa tukipalveluina ja asumiseen liittyvinä palveluina on tarjolla joko kotiin vietävä ateriapalvelu (lounas) tai asumispalveluiden ateriapäivä. Kotiin vietävän lounaan hinta on jatkossa 10,70 euroa, ja se toimitetaan asiakkaalle vähintään kolme kertaa viikossa. Palvelu on erityisesti säännöllisen kotihoidon ja omaishoidon tuen asiakkaille. Asumispalveluiden ateriapäivä on 18,25 euroa, ja se sisältää aamupalan, lounaan, päiväkahvin tai välipalan, päivällisen ja iltapalan. Palvelu on yhteisöllisen asumisen asiakkaille.

Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun uusi asiakasmaksu on 6,60 euroa tunnilta. Enimmäismaksu on 30 euroa käynniltä. Peruuttamatta jätetystä käynnistä ei peritä asiakasmaksua. Lapsiperheiden säännöllisessä kotipalvelussa otetaan käyttöön tulosidonnainen asiakasmaksu. Lapsiperheiden säännöllisellä kotipalvelulla tarkoitetaan palvelua, jota myönnetään vähintään viikoittain järjestettävänä palveluna yli kaksi kuukautta. Lapsiperheiden säännöllisen kotipalvelun asiakasmaksun suuruuteen vaikuttavat myönnettyjen palvelutuntien määrä, perheen koko ja bruttotulot.

Aluevaltuustossa olleeseen Asiakasmaksut-asiakirjaan tehtiin talousjohtajan päätöksellä teknisluonteisia korjauksia. Korjatut hinnat löytyvät verkkosivuiltamme.

Asiakasmaksut

Myös käyttämättä jätetyn palvelun maksu ja maksukatto nousevat

Käyttämättä jätetyn palvelun maksu nousee 56,70 euroon. Maksu peritään silloin, jos asiakas tai hänen edustajansa ei saavu paikalle varaamaansa vastaanottoaikaan tai lyhytaikaiseen hoito- tai asumispalvelupaikkaan eikä ole peruuttanut aikaa. Maksu voidaan periä, vaikka itse palvelu olisi maksuton. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta, päihdepalveluihin erikoistuneissa yksiköissä eikä päihteitä käyttäville raskaana oleville suunnatuissa palveluissa.

Asiakasmaksujen korotuksien lisäksi myös asiakasta suojaavaa maksukattoa on nostettu. Maksukatto rajoittaa terveydenhuollon maksujen sekä lyhytaikaisen laitospalvelun maksujen perimistä kalenterivuoden aikana. Vuoden 2024 alusta maksukatto on 762 euroa kalenterivuodessa. Summan ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia kalenterivuoden loppuun asti. Poikkeuksena on lyhytaikainen laitoshoito, josta peritään alennettu hinta.