Readspeaker

Arkkiatri Risto Pelkosen Pikkutikka-palkinto vaativan nuorisopsykiatrian osaajalle ja kehittäjälle Riittakerttu Kaltialalle

Arkkiatri Risto Pelkosen Pikkutikka-palkinto myönnettiin tänään 20. maaliskuuta 2024 Tampereen lääkäripäivien avajaisissa nuorisopsykiatrian professori, ylilääkäri Riittakerttu Kaltialalle. Kaltiala on kokenut kliinikko, tutkija ja opettaja, joka on tehnyt menestyksellistä ja pitkäjänteistä työtä nuorisopsykiatrian kehittämiseksi Suomessa. Hänen erityisosaamisensa painottuu vaativaan nuorisopsykiatriaan ja sukupuoli-identiteettiin liittyviin kysymyksiin. Nuorten hyvinvointiin liittyvät kysymykset ovat viime vuosina olleet enenevässä määrin yhteiskunnallisen huomion kohteena. Kaltiala on nostanut tässä keskustelussa arvokkaalla tavalla esiin nuoruusiän kehityksen ymmärtämisen tärkeyttä sekä tutkimustiedon merkitystä keskustelun ja päätöksenteon pohjana.

Uutinen

Valokuva Riittakerttu Kaltialasta hymyilemässä.

Professori Kaltialan työura on painottunut erityisesti vaativaan nuorisopsykiatriaan. Hän on toiminut Tampereen yliopistollisessa sairaalassa valtakunnallisen erityisen vaikeahoitoisten alaikäisten psykiatrisen tutkimus- ja hoitoyksikön (EVA-yksikön) ylilääkärinä sen perustamisesta, vuodesta 2002, lähtien. Kaltiala on ollut merkittävässä roolissa yksikön toiminnan käynnistämisessä, kehittämisessä ja työn vakiinnuttamisessa. Onnistuminen on edellyttänyt laaja-alaisen osaamisen hankkimista kansainvälisiä verkostoja hyödyntäen, tarvittavien arviointityökalujen tuomista käyttöön Suomessa ja henkilöstön kärsivällistä koulutustyötä. Kaltiala itse pitää EVA-yksikköä kliinisen työuransa tärkeimpänä saavutuksena.

– Riskinä oli se, että rajattaisiin voimalla. EVA-yksikössä kuitenkin ymmärretään nuorten kehitystason merkitys ja osataan valita hoitokeinot kehitystason huomioivalla tavalla. Täällä seinät ovat joustavat, jos joku juoksee niitä päin, kertoo Kaltiala.

Laajaa osaamista

Menestyksellistä johtamis- ja kehittämistyötä on auttanut Kaltialan laaja osaaminen: hän on paitsi lääketieteen tohtori ja psykiatrian, nuorisopsykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkäri, myös yhteiskuntatieteiden kandidaatti. Ennen nykyisiä tehtäviään hän toimi sosiaalipsykiatrian professorina. Kaltialan mukaan yhteiskunnalliset ilmiöt määrittelevät psykiatrista sairastavuutta ja oireita. Tästä ajankohtainen esimerkki on sosiaalisen median ruokkima vertailu muihin ja siihen kytkeytyvät huolet ja ahdistuneisuus.

Viime vuosina Kaltialan kliinisessä ja tutkimustyössä ovat painottuneet sukupuoli-identiteettiin liittyvät kysymykset. Kaltialan johtaman EVA-yksikön konsultaatiopoliklinikka on toinen kahdesta kansallisesta yksiköstä, joissa tehdään nuorten sukupuoli-identiteettiin liittyviä arvioita. Hän on tehnyt myös aiheeseen liittyvää kansainvälisesti merkittävää ja kansainvälisissä tiedotusvälineissäkin huomioitua tutkimustyötä sekä toiminut kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä. Sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen korjausprosessiin liittyvät kysymykset ovat olleet huomattavan kiinnostuksen, keskustelun ja mielipidevaikuttamisen kohteena monissa maissa, ja niihin liittyen liikkuu paljon virheellistä tietoa. Kaltiala toteaa, että tutkimustieto ja sen julkaiseminen on tärkein keino taistella disinformaatiota vastaan.

Pikkutikka-palkinto myönnetään hyvälle lääkärille, joka on merkittävästi edistänyt lääkärin työn tiedollista, taidollista ja ihmisläheistä osaamista, ja osoittanut työssään toisesta välittämistä ja erilaisuuden hyväksymistä. Palkinnon saaja tuntee alansa ja osaamisensa rajat, sietää epävarmuutta ja uskaltaa tehdä päätöksiä, etsiä totuutta ja kysyä neuvoja, ja hänen sivistyksensä ulottuu oman ammattialan ulkopuolelle. Professori Kaltiala täyttää erinomaisesti nämä kriteerit, ja on antanut alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän panoksen haavoittuvassa asemassa olevien nuorten mielenterveyden ja hoidon parantamiseksi.

Pitkä työura Tampereen yliopistollisessa sairaalassa

Professori Kaltiala työskentelee tällä hetkellä EVA-yksikön ylilääkärinä sekä Tampereen yliopiston nuorisopsykiatrian professorina (2009-). Näiden tehtäviensä lisäksi hän on toiminut Taysin nuorisopsykiatrian vastuualuejohtajana yli kahdenkymmenvuoden ajan (2004–2024). Kaltiala on opiskellut lääkäriksi Tampereen yliopistossa ja työskennellyt lähes koko työuransa Tampereen alueella. Koulutukseltaan hän on lääketieteen tohtori (1995), psykiatrian (1999), nuorisopsykiatrian (2004) ja oikeuspsykiatrian (2016) erikoislääkäri, sekä sosiaalipsykiatrian, nuorisopsykiatrian ja oikeuspsykiatrian dosentti. Hänellä on myös nuorisolääketieteen erityispätevyys (2014). Lääketieteen alan koulutuksen lisäksi Kaltiala on yhteiskuntatieteiden kandidaatti. Kliinisten ja palvelujärjestelmän kehittämiseen liittyvien ansioiden lisäksi Kaltialan tieteelliset ansiot ovat merkittävät käsittäen lähes 250 kansainvälistä julkaisua. Hän on ohjannut 14 väitöskirjaa ja tälläkin hetkellä ohjaa useampaa väitöskirjatutkijaa.

Tampereen lääkäripäivät järjestetään 44. kertaa nyt 20.–22.3.2024. Professori Kaltialalle myönnetty Pikkutikka-palkinto on järjestyksessään seitsemästoista.