Readspeaker

Aluevaltuusto hyväksyi talousarvion – tammikuussa käsitellään jo seuraavaa versiota

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi ensi vuoden talousarvion ja lähivuosien taloussuunnitelman äänestysten jälkeen. Talousarvioon hyväksyttiin joitakin muutoksia ja tekstilisäyksiä. Tammikuussa käsittelyyn tulee uusi päivitetty talousarvio, jossa on huomioitu myös yhteistoimintaneuvottelujen tulos ja valtion rahoituksen vähennys.

Uutinen
Puheenvuoron pito aluevaltuuston kokouksessa.

Vuoden kymmenennessä aluevaltuuston kokouksessa maanantai-iltana hyväksytty talousarvio on 66 miljoonaa euroa alijäämäinen. Sen valmistelussa ei ole huomioitu yhteistoimintaneuvottelujen tuloksia. Lisäksi valtion vähensi hyvinvointialueen rahoitusta 20 miljoonalla eurolla siitä tasosta, johon nyt hyväksytty talousarvio laadittiin. Sen vuoksi aluevaltuusto käsittelee talousarviota jälleen tammikuussa.

Nyt käsiteltyyn talousarvioversioon tuli maanantaina joitakin tekstilisäyksiä sekä muutoksia äänestysten jälkeen. Niiden perusteella järjestöavustusten määrärahoista ei vähennetä esitettyä 155 000 euroa. Lisäksi poliittisten puolueiden ryhmäraha päätettiin äänestyksen jälkeen pitää valtuustosopimuksen mukaisena myös ensi vuonna.

Investointisuunnitelma ja toimitilaohjelma hyväksyttiin

Aluevaltuusto hyväksyi myös lähivuosien investointisuunnitelman vuosille 2025-2028 esitettäväksi ministeriöille. Merkittävimmät omat investoinnit lähivuosina ovat Tays Keskussairaalan uudistamisohjelman loppuvaihe sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennushanke sekä uusi yliopistollinen sosiaali- ja terveyskeskus Kauppiin. Vuokrakohteissa suunnitteilla on investointeja useisiin sote-asemiin, perhetukikeskukseen ja erityisryhmien asumiseen.

Aluevaltuusto hyväksyi myös toimitilaohjelman, jolla pyritään tehostamaan hyvinvointialueen käytössä olevia tiloja viidesosalla valtuustokauden aikana. Esimerkiksi palveluverkon suunnittelussa on tunnistettu noin 25 000 neliötä tiloja, joista voidaan luopua. Myös omavalvontaohjelman päivitykset hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksia luottamushenkilöissä

Sinikka Torkkolan tilalle aluehallituksen varajäseneksi valittiin Mikko Aaltonen.

Jorma Jussilan tilalle aluehallituksen varajäseneksi valittiin Riitta Kuismanen.

Kukka Kunnarin tilalle monipalveluvaliokunnan 2. varapuheenjohtajaksi valittiin Mervi Veijola.

Veijo Niemen tilalle Veijo hyvinvointi-​ ja kokonaisturvallisuusvaliokuntaan valittiin Marika Puolimatka.

Auri Saarelaisen tilalle tulevaisuus-​ ja strategiavaliokunnan varajäseneksi valittiin Sirpa Helpiölä.

Henkilövalinta Karita Jäppisen tilalle monipalveluvaliokuntaan jätettiin pöydälle. Mauri Heiskan erottaminen tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan 2. varapuheenjohtajuudesta jätettiin yksimielisesti pöydälle.