Uutinen
Pirkanmaan aluehallitus on hyväksynyt hyvinvointialueen henkilöstöohjelman vuosille 2023 - 2025. Henkilöstöohjelmalla tavoitellaan henkilöstön saatavuutta, pysyvyyttä ja riittävyyttä.

Uutinen | 13.3.2023

Aluehallitus hyväksyi henkilöstöohjelman lähivuosille

Pirkanmaan aluehallitus on hyväksynyt hyvinvointialueen henkilöstöohjelman vuosille 2023 - 2025. Henkilöstöohjelmalla tavoitellaan henkilöstön saatavuutta, pysyvyyttä ja riittävyyttä.

Henkilöstöohjelman tavoitteena on muun muassa erinomainen työntekijäkokemus sekä avoin ja yhdenvertainen henkilöstöpolitiikka. Vetovoiman lisäksi toimenpiteillä pyritään siihen, että työntekijät arvostaisivat hyvinvointialuetta ja henkilöstön työpanos kohdentuisi vaikuttavasti. Hyvinvointialue tarjoaa muun muassa monipuolisia urapolkuja ja kehittymismahdollisuuksia. Johtamisessa painottuvat henkilöstön työssä jaksamisen ja työkyvyn tuki, läsnäolo ja arjen teot.

Vaikuttamistoimielimille edustajat aluevaltuustoon

Vaikuttamistoimielimet ovat valinneet edustajansa aluevaltuustoon, jossa edustajilla on hallintosäännön mukaan läsnäolo- ja puheoikeus. Aluehallitus päätti maanantaina esittää aluevaltuustolle, että vammaisneuvostoa edustaisi Tuija Kaivanto (varaedustaja Milla Ilonen), vanhusneuvostoa edustaisi Antero Saksala (varaedustaja Leena Ojala) ja nuorisovaltuustoa Ava Vuorenpää (varaedustaja Tähkä Tolvanen).

Aluehallitus hyväksyi myös Tesoman hyvinvointiallianssin ehdollisena hyväksytyn muutossopimuksen sekä tavoitekustannukset vuosille 2023-2024.

Hoito- ja hoivaeettisen neuvottelukunnan kokoonpano jätettiin uudelleen pöydälle. Muut asiat hyväksyttiin esityksen mukaan. Valtuuston joulukuun kokouspäivän siirtotarvetta selvitetään.Lue kaikki