Readspeaker

Heräämöstä kotiin -toiminta käynnistyy Taysin pehmytkirurgian leikkausosastolla huhtikuussa

Heräämöstä kotiin (HERKO) -toiminta tarkoittaa hoitojaksoa, jonka päätteeksi potilas kotiutuu suoraan heräämöstä tai sen läheisyydestä ilman erillistä lääkärinkiertoa. Kotiutuminen tapahtuu toimenpidettä seuraavana aamuna tai muun erikseen sovitun seuranta-ajan jälkeen.

Uutinen

Heräämöstä kotiin -toiminnan tavoitteena on paitsi tehostaa heräämö- ja leikkaustoimintaa ja vapauttaa vuodeosastopaikkoja myös lisätä potilastyytyväisyyttä ja parantaa potilasturvallisuutta. Potilastyytyväisyyttä ja -turvallisuutta pyritään lisäämään erityisesti joustavien siirtymien, kuntouttavan toiminnan ja tilojen sekä keskitetyn kotiuttamisen keinoin.  

–Potilaiden soveltuvuus HERKO-toimintaan määräytyy monin kriteerein. Kirurgisesti ja anestesiologisesti seurannan on oltava lyhyt ja toipumisen nopeaa. Lisäksi potilaan on oltava omatoiminen ja hänen perussairauksiensa on oltava hoitotasapainossa, hankkeen projektipäällikkönä toimiva apulaisylilääkäri Thea Veitonmäki kertoo.

–Potilasohjauksessa on paljon samaa päiväkirurgian kanssa, mutta seuranta-aika on pidempi. Uuden toiminnan aloittaminen Tays Keskussairaalassa toimii myös simulaationa uudistamisohjelmaa ajatellen, Veitonmäki jatkaa.

Heräämöstä kotiin -toiminnalle remontoidaan sopivat tilat Tays Keskussairaalan A-rakennuksen kuudenteen kerrokseen. Tiloihin tulee neljä potilashuonetta, joissa on yhteensä 15 potilaspaikkaa. Yksi huone varustetaan erityisin langattomin valvontamonitorein uniapneapotilaita varten.

–Tilojen yhteyteen muuttaa myös kahden leikkausosaston leikkaukseen kotoa (LEIKO) -toiminta. Näin voimme hyödyntää muun muassa potilaiden odotus- ja lepotilaa tehokkaasti ympäri vuorokauden. Toiminnan käynnistyttyä HERKO aukeaa maanantaiaamuisin ja viikon viimeiset potilaat kotiutuvat lauantaisin aamupäivällä, hankkeessa projektipäällikön työparina mukana ollut pehmytkirurgian leikkausosaston apulaisosastonhoitaja Marjut Lahti kertoo.

Pehmytkirurgian leikkausosasto aloittaa HERKO-toiminnan 2. huhtikuuta kuuden kuukauden pilottijaksolla. Toiminnan suunnittelu aloitettiin moniammatillisena yhteistyönä joulukuussa 2022. Suunnittelussa on ollut mukana henkilökuntaa syövän hoidon, kirurgian ja vatsasairauksien toimialueelta, aistien, neuroalojen ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien toimialueelta sekä lasten ja naisten toimialueelta. Toiminnan aloitukseen on myönnetty rahoitusta EU:n kestävän kasvun hankerahoituksesta kesäkuun 2024 loppuun asti. Hankkeella on myös sosiaali- ja terveysministeriön hyväksyntä.