logo

Palveluntuottajille - Pirkanmaan Kotitori

Valikkonäyttö

Murupolku

Palveluntuottajille

Palveluntuottajille

Tältä sivulta löydät ohjeet ja tiedot siihen, miten voit tehdä sosiaalipalvelujen rekisteröinnin ilmoituksen tuottaaksesi palveluja hyvinvointialueella.

Yksityistä sosiaalipalvelun tuottamista koskee laki (922/2011), jonka tarkoituksena on varmistaa, että yksityisiä sosiaalipalveluja käyttävän asiakkaan oikeus laadultaan hyviin sosiaalipalveluihin toteutuu.

Säädösten mukaan sosiaalipalveluja tarjoavan yrityksen on tehtävä ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista hyvinvointialueelle, jossa palveluja tuotetaan. Palvelun sisältö määrittää, minne ja miten palveluntuottajan tulee rekisteröityä. Alla kerrotaan eri ilmoitusvaihtoehdoista ja annetaan ohjeet ilmoituksen ja rekisteröinnin tekemiseen. Tarkista tarvitsemasi luvat ja liitteet tuottamillesi palveluille. Kysy opastusta tarvitessasi apua. Suosittelemme kysymysten lähettämistä ensisijaisesti sähköpostilla – näin saat myös kirjallisen vastauksen annetusta ohjauksesta.

Kun jätät ilmoituksen, tarkista, että kaikki vaaditut liitteet ovat mukana ja lomakkeet on asianmukaisesti täytetty. Tämä nopeuttaa asiasi käsittelyä ja rekisteröinnin voimaantuloa.

Jos yritys on aikaisemmin rekisteröitynyt johonkin Pirkanmaan hyvinvointialueen kuntaan ja nyt toiminta-alue laajenee toisiin kuntiin Pirkanmaan hyvinvointialueella, riittää laajentumisesta muutosilmoitus, johon merkitään kunnat, joihin yritys laajentaa toimintaansa.

Lisätietoja palveluntuottajille löydät Pirhan yrittäjille ja järjestöille suunnatulta nettisivulta Palveluntuottajille - pirha.fi  ja sosiaalihuoltopalveluiden arvonlisäverottomuudesta verottajan sivuilta Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus - vero.fi

Ilmoitus tulee tehdä ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksen tekemiseen voit kysyä neuvoa Kotitorilta:
rekisteri-ilmoitukset.kotitori@nhg.fi, p. 050 339 7854

Yksityisten sosiaalipalvelujen ilmoitukset

Yksityisten sosiaalipalvelujen ilmoitukset

Hyvinvointialueen tulee ylläpitää rekisteriä niistä sosiaalipalvelun tuottajista, jotka tuottavat sosiaalipalvelun tukipalveluja. Hyvinvointialueen rekisteriin ilmoitettavia tukipalveluja ovat muun muassa:

 • ateriapalvelut
 • siivouspalvelut
 • vaatehuolto
 • asiointipalvelut
 • osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät ja tukevat palvelut
 • muut kodinhoidolliset palvelut
 • henkilökohtainen apu

Hyvinvointialueen ylläpitämä rekisteri:

Hakemukset: rekisteri-ilmoitukset.kotitori@nhg.fi

Frenckellinaukio 2 B, 33101 Tampere (Huomioi: mikäli tuot paperiset asiakirjat, niiden on oltava kopioita, joita ei tarvitse palauttaa. Papereita ei tule nitoa yhteen.)

Lähetettävien asiakirjojen muistilista:

  • Ilmoituslomake: Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta (windows.net) (Täytä ilmoitus huolellisesti. Kohtaan 13 merkitään arvio vuosittaisesta asiakasmäärästä kohderyhmittäin numeroina)
  • Ajantasainen kaupparekisteriote (enintään 3 kuukautta vanha)
  • Jos hakijana on yhtiö, muu yhteisö tai säätiö, jäljennös yhtiösopimuksesta, yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä
  • Toimintasuunnitelma (sisältönä palveluluettelo, miten palveluja tuotetaan, luettele asiakasryhmät ja suunnitellut asiakasmäärät asiakasryhmittäin, henkilöstösuunnitelma ja -rakenne, käytetäänkö alihankkijoita ja jos käytetään, niin mitä tuottamaan. Lisäksi kuvaus, miten asiakkaan kanssa laaditaan kirjallinen sopimus ja palvelusuunnitelma sekä näihin kirjattavat asiat.)
  • Omavalvontasuunnitelma: Omavalvonta - Valvira
  • Jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksista ja selvitys työkokemuksesta (cv tai työtodistukset)
  • Ilmoitus henkilötietojen käsittelystä: Ilmoitus henkilötietojen käsittelystä (windows.net)

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien täytyy olla yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen rekisterissä tuottaakseen sosiaalipalveluja. Rekisteröityminen edellyttää luvan hakemista tai ilmoituksen tekemistä riippuen tarjottavasta palvelusta.

Aluehallintovirastolle rekisteröitäviä sosiaalipalveluja ovat muun muassa ympärivuorokautinen palveluasuminen, lapsiperheiden kotipalvelu, kotihoito, lapsiperheiden kotipalvelu, tilapäinen asuminen, tuettu asuminen, perhetyö, sosiaaliohjaus, yhteisöllinen asuminen sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävä toiminta yhteisöllisessä asumisessa erikseen tuotettuna sosiaalipalveluna.

Lue ensin:

Ohje yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien lupa- ja ilmoitusmenettelyyn:

Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon luvat ja ilmoitukset | Valvira

Lisätietoja: Yksityiset sosiaalipalvelut - Sosiaali- ja terveyspalvelut - Luvat, ilmotukset ja hakemukset - Yritys tai yhteisö - Aluehallintovirasto (avi.fi).

Muista kuin ympärivuorokautisista sosiaalipalveluista tulee tehdä yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain mukainen ilmoitus hyvinvointialueelle. Hyvinvointialue liittää ilmoitukseen oman lausuntonsa, ja toimittaa sen edelleen aluehallintovirastoon palvelujen rekisteröintipäätöstä varten. 

Aluehallintoviraston rekisteriin ilmoitettavien sosiaalipalveluiden asiakirjat ovat samat kuin sosiaalihuoltolain mukaisten tukipalvelujen ja niihin rinnastettavien palveluiden osalta.

Rekisteri-ilmoitukset lähetetään osoitteeseen:

kirjaamo@pirha.fi
PL 487, 33101 Tampere

Ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tarjoaminen edellyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain mukaista lupaa palvelujen tuottamiseen. Lupa haetaan siltä aluehallintovirastolta, jonka toimialueella toimitaan. Hakemus ympärivuorokautisten yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamiseen (windows.net).

Sisälletyt portletit

Haluatko tuoda palvelusi esiin Palveluhaussa?

Haluatko tuoda palvelusi esiin Palveluhaussa?

Yhteisen hyvän alustalla sijaitsevaan maksuttomaan Palveluhakuun voivat liittyä sosiaalipalvelurekisteriin ilmoituksen tehneet järjestöt ja yritykset. Palveluhaku auttaa itse maksavia asiakkaita löytämään paikallisia palveluita kotona asumisen tukemiseksi. Tutustu Palveluhakuun, palveluntuottajille annettuihin ohjeisiin ja halutessasi lähetä liittymisestä rekisteröintipyyntö.

Palveluntuottaja, ota yhteyttä

Palveluntuottaja, ota yhteyttä

050 339 7854 / arkisin 8.00-16.30

Frenckellinaukio 2 B, 33101 Tampere