logo

Kotihoito - Pirkanmaan Kotitori

Valikkonäyttö

Murupolku

Valikkonäyttö

Pirkanmaan Kotitorin välittämät kotihoidon palvelut

Pirkanmaan Kotitorin välittämät kotihoidon palvelut

Lue lisää palveluista klikkaamalla otsikoita

Kotihoito

Kotihoito

Sairaanhoidon suunnittelu, toteutus, ohjaus ja neuvonta.

 • Asiakkaan lääkkeiden jakaminen dosettiin sekä lääkkeiden antaminen.
 • Lääkärin määräysten toteutumisen varmis­taminen ja seuranta. Lääkkeiden vaikutusten ja mahdol­listen sivuoi­reiden (haitta­vai­ku­tusten) seuraaminen ja tiedot­taminen lääkärille.
 • Reseptien uusiminen.
 • Eri ammatti­ryhmien ja asiantun­ti­joiden konsul­toiminen ongelma­ti­lan­teissa.
 • Lääkärin avustaminen kotikäynnillä.
 • Kotisai­raan­hoidon toteut­ta­misesta vastaa terveys­kes­kus­lääkäri, joten lääkäri­palvelut eivät kuulu ostettavaan palveluun.
 • Asiakkaan haavanhoito-, diabetes- ja avanne­tar­vik­keiden sekä vaippojen ym. hoitotar­vik­keiden tarpeen arviointi ja tarvik­keiden asiakkaalle toimit­ta­misesta huoleh­timinen.
 • Esimerkiksi verensokerin ja verenpaineen seuraaminen mittaamalla. Virtsa­ne­ri­tyksen ja vatsan­toi­minnan seuraaminen. Turvotusten seuraaminen havain­noimalla raajatur­vo­tuksia. Kipujen tarkkai­leminen. Painon seuraaminen. Erilaisten oireiden tarkkai­leminen, kuten kaatuminen, huimaus, sekavuus, muistin ym. tarkkai­leminen.

Kotipalvelu

Kotipalvelu

Kotipalvelun suunnittelu ja toteutus.

 • Asiakkaan peseminen ja/tai avustaminen esim. aamu- ja iltape­suissa sekä suuhygie­niassa.
 • Asiakaan avustaminen pukeutu­misessa ja riisumisessa.
 • Hiusten kampaaminen ja laittaminen sekä parranajo.
 • Asiakkaan avustaminen wc-asioissa.
 • Asiakkaan kuulolaitteen huoltaminen ja paikalleen asettaminen.
 • Aamu-, ilta- ja/tai välipalojen valmis­taminen sekä lounaan ja päivällisen lämmit­täminen ja/tai valmis­taminen.
 • Tarvit­taessa asiakkaan avustaminen syömisessä ja juomisessa.
 • Asiakkaan peruse­lin­tar­vik­keista huoleh­timinen sekä avustaminen kauppa­ti­lauksen tekemisessä. Asiakkaan nestey­tyksen tarkkailu. Ravintoon ja ruokava­lioihin liittyvä ohjaaminen.
 • Tarvit­taessa lääkkeiden antaminen asiakkaalle valvotusti.
 • Ylläpi­to­sii­vouksesta huoleh­timinen (mm. imurointi, kostea pyyhintä, wc:n pesu, keittiön siivous, tiskaus ja roskien ulos vienti.
 • Vuoteen kunnos­taminen.
 • Pyykkien laittaminen pesuko­neeseen ja kuivumaan ripustaminen tai pesulaan toimit­taminen.
 • Turvapu­helimen, ovivahdin, hellavahdin, kaatumis­vahdin, turvaran­nekkeen, asianmu­kaisten apuväli­neiden ja palohä­lyttimen toiminnan tarkis­taminen.
 • Opastaminen, neuvonta ja avustaminen apuväli­neiden hankinnassa ja niiden käytössä (tarvit­taessa apuna fysiote­ra­peutti) sekä kodin muutos­töihin liittyvissä asioissa.
 • Esteettömän kulun varmis­taminen, (esim. matot, luikkaat lattiat, portaat) valais­tuksen ja lieden ym. sähkölait­teiden tarkis­taminen.
 • Asiakkaan henkinen tukeminen ja kannus­taminen kuunte­lemalla ja olemalla läsnä.
 • Fyysisten ja psyykkisten huolien ja ongelmien huomioiminen ja seuraaminen havain­noimalla asiakasta. Asiakkaan kanssa keskus­te­leminen ja asiakkaan tukeminen arjen asioissa sekä ongelma­ti­lan­teissa.
 • Kuntouttava työote ja asiakkaan toimin­takyvyn ylläpi­täminen.
 • Yhteistyö omaisten, tukipal­ve­luiden tuottajien ja muiden hoitoon osallis­tuvien tahojen kanssa (mm. henkilö­koh­taiset avustajat, edunvalvojat).

Sisälletyt portletit

Haluatko kuulla lisää kotihoidon palveluista?

Haluatko kuulla lisää kotihoidon palveluista?

Ota yhteyttä Kotitoriin!

Sisälletyt portletit

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Ota yhteyttä joko soittamalla, asioi sähköpostin kautta tai tule tapaamaan meitä Kotitorille!

Puhelinpalvelu

Puhelinpalvelu

040 733 3949 / arkisin klo 8.00-16.30 / Ohjaamme kaikissa arkeen liittyvissä asioissa.

Sähköposti

Sähköposti

kotitori@pirkanmaankotitori.fi

Osoite

Osoite

Frenckellinaukio 2 B, 33101 Tampere / arkisin 9.00-16.00