Murupolku

Readspeaker

Maksuttomat palvelut

Maksuttomat palvelut

Kaikille maksuttomat palvelut

Kaikille maksuttomat palvelut

Kaikille maksuttomia ovat seuraavat palvelut:

 • sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan vastaanotto perusterveydenhuollossa
 • kätilön vastaanotto
 • rokotus (kansallinen rokotusohjelma tai lääkärin määräys osana sairauden hoitoa)
 • maksukaton täyttymisen jälkeen maksukattoon kuuluvat palvelut - poikkeuksena lyhytaikainen laitoshoito, josta peritään 18 vuotta täyttäneiltä 22,80 euroa hoitopäivältä
 • päihteitä käyttäville, raskaana oleville annettavat neuvola- ja äitiyspoliklinikkapalvelut
 • seksuaalisen väkivallan uhrien tutkimus tai hoito, joka liittyy seksuaalisen väkivallan aiheuttamien somaattisten tai psyykkisten ongelmien hoitoon
 • psykiatrian poliklinikoiden vastaanotot

2.0 Hiusviivaerotin


Alle 18-vuotiaiden maksuttomat palvelut

Alle 18-vuotiaiden maksuttomat palvelut

Seuraavat palvelut ovat maksuttomia alle 18-vuotiaille:

 • perusterveydenhuollon lääkäripalvelut
 • sairaalan poliklinikkamaksu
 • kiirevastaanotto ja päivystys
 • suun ja hampaiden tutkimus ja hoito (paitsi hammastekniset kustannukset, kuten oikomislaitteen häviäminen)
 • lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynti
 • sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, suuhygienistin, hammashoitajan tai terapeutin kotikäynti
 • kotisairaala
 • sarjassa annettava hoito ja kuntoutus
 • yksilö- ja ryhmäterapia

2.0 Hiusviivaerotin


Rintamaveteraanien maksuttomat palvelut

Rintamaveteraanien maksuttomat palvelut

Niiltä, joille on myönnetty rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta ("rintamaveteraani"), ei peritä asiakasmaksua seuraavista palveluista:

 • hampaiden tarkastus, ehkäisevä hoito, proteettiset toimenpiteet
 • sosiaali- ja terveyskeskuksen lääkäripalvelu (myös kiirevastaanotto)
 • erikoissairaanhoidon poliklinikkakäynti (myös päivystyspoliklinikka)
 • sarjassa annettavat hoidot
 • kotona annettavat terveyspalvelut (myös kotisairaanhoito)
 • kotihoito ja kotipalvelu
 • ateriapalvelu (kotiin kuljetettavat ateriat, kohderuokailu, lounassetelit)
 • siivouspalvelu
 • pyykkipalvelu
 • turvapuhelin
 • kauppapalvelu
 • peseytymis- ja saunapalvelu
 • asiointi- ja saattajapalvelu
 • päiväkeskuspalvelu
 • sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut
 • jalkahoito
 • apuvälineet, kodin pienet muutostyöt omaan vakituiseen asuntoon (tukikahvat, luiskat, kynnysten poistot)
 • pihatyöt omaan vakituiseen osoitteeseen (nurmikon leikkaus, lumityöt, rännien puhdistus, puiden pilkkominen)
 • sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva palvelu
 • omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen hoito
 • perhehoitajalain mukainen pitkäaikainen perhehoito (paitsi asumiseen liittyvät kustannukset mm. vuokra ammatillisessa perhekodissa)
 • osavuorokautinen perhehoito
 • sosiaalihuoltolain mukainen pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen (paitsi asumiseen liittyvät kustannukset mm. vuokra)
 • terveydenhuoltolain 24 §:n mukainen lääkinnällinen kuntoutus