Artikkeli
Iloa, läsnäoloa ja monipuolista toimintaa. Kävimme kylässä kahdessa vammaisten päivätoimintakeskuksessa, joissa näimme ja kuulimme merkityksellisestä ja palkitsevasta työstä. Päivätoiminta on palvelu, jonka avulla voidaan lisätä vammaisten omatoimisuutta, tukea toimintakykyä sekä antaa mahdollisuus olla osana yhteiskuntaa.

Artikkeli | 21.11.2022

Vammaisten päivä- ja työtoiminnassa tuetaan arjen perustaitojen opettelua sekä omatoimisuutta

Iloa, läsnäoloa ja monipuolista toimintaa. Kävimme kylässä kahdessa vammaisten päivätoimintakeskuksessa, joissa näimme ja kuulimme merkityksellisestä ja palkitsevasta työstä. Päivätoiminta on palvelu, jonka avulla voidaan lisätä vammaisten omatoimisuutta, tukea toimintakykyä sekä antaa mahdollisuus olla osana yhteiskuntaa.

Hämeenkyrön päivätoimintakeskus Pähkinäpolku tarjoaa kehitysvammaisille laadukasta toimintaa arkeen. Päivätoimintakeskuksen työntekijäkolmikko ideoi ja keksii monipuolista tekemistä.  

– Oma mielikuvitus on vain rajana sille, mitä voimme keksiä asiakkaillemme. Arki sujuu pääpainoisesti tiloissamme, mutta teemme myös retkiä lähiympäristöön ja joskus kauemmaksi. Vuodenajat ja juhlapyhät rytmittävät tekemistämme, seuraamme kalenteria ja olemme nykyhetkessä kiinni, kertoo päivätoiminnan ohjaaja Anne Hannula.  


 

Jokaiselle asiakkaalle määritellään oman toimintakyvyn ja jaksamisen perusteella viikoittainen käyntimäärä päivätoiminnassa. Tähän vaikuttaa arvio siitä, millaisesta määrästä kukin asiakas hyötyy eniten. 

– Päivätoiminnan merkitys on asiakkaillemme suuri.  Asiakkaat tulevat tänne mielellään ja saavat sisältöä sekä merkitystä arkeensa. Tarkoitus on aktivoida ja ylläpitää heidän toimintakykyään. Vaikka kaikilla ei ole kykyä puhua, näemme olemuksesta, että täällä viihdytään, toteaa Anne. 

– Käytämme vuorovaikutuksessa paljon kuvia apuna. Näkövammaisen kanssa keskustelemme käsien avulla esimerkiksi niin, että käsien kautta annetaan vaihtoehtoja, joista voi valita. Olemme keskustelleen keskenämme siitä, että päivätoiminta on tärkeä palvelu. Jokaisella on oikeus toimintakyvyn ylläpitämiseen. Mielenvirkeyden ja -terveyden kannalta on välttämätöntä, että on toimintaa, miettii päivätoiminnan ohjaaja Ani Paulaniemi. 


 

Pähkinäpolun päivätoimintakeskuksessa toiminnassa käytetään paljon musiikkia. Usein musiikkia tuotetaan itse, mutta myös musiikkiterapeutin ohjauksessa. Lisäksi toiminnassa on vahva painotus luontoon. Asiakkaiden kanssa ulkoillaan lähiympäristössä ja luonnonmateriaaleja hyödynnetään askarteluissa.  


 

– Koen rikkaudeksi pienen työporukan, jossa synkkaa hyvin. Usein jalostamme toistemme ideoita ja sitä kautta keksimme mukavaa tekemistä asiakkaillemme. Olemme onnistuneet työssämme, kun asiakkaat tulevat seuraavana päivänä innoissaan Pähkinäpolulle. Se on kaikkein tärkein asia, miettii päivätoiminnan ohjaaja Saara Saarinen. 

– Tunnen ylpeyttä tekemästämme työtä. Pyrimme aidosti tekemään monipuolisesti asioita ja voimme järjestää toimintaa asiakkaiden toimintakyvyn mukaan. Meillä työntekijöillä on kivaa yhdessä ja se heijastuu asiakkaisiimme, kertoo Ani. 


 

– Osallisuus. Ja sen tukeminen. 

Näin tiivistää vastaava ohjaaja Piia Raittinen työ- ja päivätoiminnan sekä työvalmennuksen tavoitteet. Nokian Hempankaaressa tarjotaan monipuolista päivätoimintaa, mutta valmennetaan myös palkkatöihin. Lisäksi omana toimintanaan tarjotaan vaikeavammaisten päivätoimintaa. 

– Opetamme työtehtäviä sekä yleisiä työelämätaitoja. Työvalmennuksen asiakkaamme ovat kaikki osatyökykyisiä ja heille räätälöidään oma työnkuva työnantajan sekä työntekijän tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Olemme apuna työn hankkimisessa sekä sen opettelussa, kertoo Piia. 


 

Päivätoiminta tukee osallisuutta, aktivoi ja tarjoaa mielekästä toimintaa. Mahdollisuus on tehdä esimerkiksi käsitöitä, savitöitä, kutoa kangaspuilla ja harjoitella ruoanlaittoa.  

– Viikossa on tietyt ryhmät tiettyinä päivinä ja maanantaisin pidämme asiakkaillemme viikkokokouksen. Tarjolla on esimerkiksi uintia, sählyä, keilausta, kuntosalikäyntejä sekä bingoa. Paljon on myös musiikkia esimerkiksi karaoken tai bändin kautta ja olemme pitäneet levyraatejakin. Taidetta varten meillä on erikseen taideopettaja, kertoo ohjaaja Jonna Aunola. 


 

Työ- ja päivätoiminnan tarkoituksena on kannustaa asiakkaita olemaan itse aktiivisia toimijoita. Asiakkaat ovat tehneet vapaaehtoistyötä esimerkiksi kauppa-apuna ostoskärryjen työntämisessä tai tavaroiden kurottelussa ala- ja ylähyllyiltä. Myös ikäihmisiä on autettu ulkoilussa. 

– Aiemmin asiakkaamme nähtiin hoidettavina. Ja tarpeellisissa asioissa hoidetaan toki, mutta sosiaaliset roolit ovat muuttumassa. Sillä on iso merkitys, että asiakkaamme saavat itse olla toisia auttamassa, miettii Piia. 


 

– Jos tällaista päivätoimintaa ei tarjottaisi, se vaikuttaisi sosiaalisiin ongelmiin sekä mielenterveyteen. Ei kenellekään ole hyväksi, jos on aina kotona toimettomana. Myös vammaisille on annettava mahdollisuus opetella uusia asioita. Näin saamme yhteiskuntaan itsenäisemmin toimivia henkilöitä, toteaa Piia.  

Asiakastyytyväisyyttä on mitattu kyselyillä ja sen niiden perusteella Hempankaaren asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun.  

– Meillä on aikaa asiakkaillemme. Kuuntelemme asiakkaita ja he saavat kokea tulevansa kohdatuksi. Hyvä yhteishenki henkilökunnan kesken heijastuu asiakkaidenkin suuntaan, täällä on kaikkien hyvä olla, toteaa Jonna. 


 

Arjen perustaitojen opettaminen on tärkeää ja se lisää omatoimisuutta. Hempankaaren asiakkaita kannustetaan olemaan vahvemmin osa yhteiskuntaa. 

– Kuuntelemme asiakkaan ääntä siitä, mikä on hänelle hyvä elämä. Jokaisella on tarve tulla kuulluksi ja nähdyksi. Meidän asiakkaamme jäävät useissa palveluissa näkymättömiksi. Tai heitä ei osata kohdata täysivaltaisina asiakkaina. Mutta he ovat osallisia omaan elämäänsä, toteaa Piia.  


 

Asiakkaiden kanssa käydään kirjastossa, kahvilassa ja suunnitelmissa on käynti elokuvissa. Tarkoitus on neuvoa uusissa asioissa ja rohkaista itsenäiseen toimintaan.  

– Ohjaajan pitää olla itse aktiivinen siinä, että on kartalla maailman menosta. Asiakkailla on oikeus olla perillä meneillään olevista ajankohtaisista asioista. Meidän pitää kertoa asioista ymmärrettävästi, esimerkiksi koronasta tai vaikkapa mahdollisista sähkökatkoista, kertoo Piia.  


 

– Meidän työmme on vahvistaa sitä, että on jokaisella oikeus omaan mielipiteeseensä. Emme tee töitä ylhäältä päin, vaan teemme asioita yhdessä tasavertaisina asiakkaidemme kanssa. Kannustamme ja tuemme siinä, että jokaisella on oikeus olla oman elämänsä toimija, kertoo Jonna. 


 

– Koen, että työmme on merkityksellistä. Ajattelemme asiakkaan parasta. Annemme työaikamme asiakkaille, olemme heidän käytettävissään. Meidän tehtävämme on ajaa sellaisia asioita heidän puolestaan, mitä eivät voi itse hoitaa, toteaa Piia. 

– Tiedän tehneeni työni hyvin, kun saan palautetta. Ja palautetta me saamme, se on suoraa ja välitöntä. Koen olevani asiakkaillemme tärkeä, miettii Jonna. Lue kaikki