Uutinen | 21.3.2023

Vaikuttavan hoidon OOO-ohjelmaan valittiin neljä tutkimushanketta

Sairaalapalveluiden Oikea hoito oikealle potilaalle oikeaan aikaan -tutkimusohjelmaan valittiin vuoden 2023 haussa neljä hanketta, jotka edistävät hoidon vaikuttavuutta sairaalassa. Hankkeille jaetaan tutkimusrahoitusta yhteensä 106 376 euroa. Lisäksi tutkijat saavat käyttöönsä Tays Tutkimuspalveluiden tuen.

Vuonna 2020 aloitetun tutkimusohjelman tavoitteena on luoda edellytyksiä uusille tutkimushankkeille, parantaa tutkimusryhmien kilpailukykyä ulkopuolisen rahoituksen saamisessa sekä kehittää prototyyppityökaluja lääkärien ja hoitajien työn helpottamiseksi. 

Ohjelma pyrkii edistämään sairaalan vaikuttavuusperusteista johtamista volyymipohjaisen johtamisen sijaan. Tämä tarkoittaa, että annettavat hoidot on osoitettu tehokkaiksi, ne tuottavat merkittävää lisäarvoa potilaalle ja kustannukset ovat arvioitavissa entistä yksityiskohtaisemmin. Tavoitteena on kehittää myös infrastruktuureja ja toimintatapoja, joilla samanaikaisesti  parannetaan hoitoa ja luodaan edellytykset korkeatasoiselle tutkimukselle. 

Tutkimusohjelman ohjausryhmä järjesti rahoituskilpailutuksen Pirkanmaan hyvinvointialueen sairaalapalvelujen toimialueille 1.11.2022−23.1.2023. Toimialueet valitsivat vastuualueiltaan yhden vaikuttavuustutkimuksen, jolle hakivat rahoitusta. Osa rahoituksesta varattiin TKIO – sijoitus vai menoerä -hankkeelle laajaa selvittävää vaikuttavuustutkimusta varten.


OOO-hankkeet 2023

  • Päivystyskuvantamisen kliininen merkitys, Clinical Value of Emergency Radiological Imaging, ylilääkäri, professori Jussi Hirvonen, 25 000 euroa
  • Prehabilitaatio ennen haimaleikkausta: vaikutus toipumiseen ja kustannuksiin, erikoislääkäri, LT Reea Ahola, 25 000 euroa
  • Toimintakykytiedon profilointi terveydenhuollon päätöksenteon tueksi, Profiling functioning data for health care decision support, ProfAile-hanke, ylilääkäri, dosentti, vastuualuejohtaja Markku Kankaanpää, 25 000 euroa
  • TKIO – sijoitus vai menoerä, tutkimusjohtaja, dosentti Tarja Laitinen, 31 376 euroaLue kaikki