Artikkeli 30.5.2023 13:59

Terapianavigaattorin käyttö alkoi Lempäälässä

Pirkanmaan hyvinvointialueella Lempäälässä on otettu ensimmäisenä käyttöön perusterveydenhuollossa hoidon tarpeen arvioinnin tueksi digitaalinen työväline, Terapianavigaattori.

Terapianavigaattori sujuvoittaa hoidon tarpeen arviointia ja nopeuttaa oikeaan hoitoon tai palveluun pääsyä. Lisäksi se tukee apua hakevaa henkilöä oman tilanteensa jäsentämisessä.

Lempäälän terveyskeskuksen ajanvarauspuhelimesta asiakas ohjataan täyttämään Terapianavigaattori, jos asiakkaalla ilmenee mielenterveyspulmia. Täytettyään Terapianavigaattorin asiakas saa itselleen selkeän yhteenvedon tilanteestaan ja tunnistekoodin. Koodin avulla ammattilainen ja asiakas pääsevät yhdessä käymään läpi Terapianavigaattorin yhteenvedon puhelimitse ja suunnittelemaan asiakkaalle tilanteeseen sopivaa apua.

Mistä terapianavigaattorissa on kyse?

Terapianavigaattorin avulla tunnistetaan nopeasti asiakkaat, jotka voidaan ohjata nopeasti alkaviin psykososiaalisiin hoitoihin. Lisäksi tunnistetaan asiakkaat, jotka vaativat tarkempaa arviota tai intensiivisempää hoitoa.

Terapianavigaattorin täyttäminen on asiakkaalle vapaaehtoista, tietoturvallista, anonyymia ja kestää noin 20–30 minuuttia. Jos täyttäminen ei ole itsenäisesti mahdollista, se voidaan tehdä myös yhdessä vastaanotolla. Terapianavigaattori sisältää monivalintakysymyksiä, yleisimpiä oirekyselyitä sekä lyhyitä avoimia kysymyksiä. Kysymykset kartoittavat vastaajan mielenterveyden oireiden ja ongelmien luonnetta sekä hoitoon liittyviä tarpeita ja toiveita. Myös saadun koodin luovuttaminen ammattilaiselle tilanteen yhteistarkastelua varten on täysin vapaaehtoista. Terapianavigaattorin käyttäminen on saadun palautteen mukaan helppoa niin apua hakevan kuin ammattilaisen näkökulmasta.

Lempäälän kokemuksia terapianavigaattorin käytöstä

Mielenterveyskoordinaattori Anna Jääskeläinen Lempäälästä on hyödyntänyt terapianavigaattoria työssään hoidon tarpeen arvioinnissa jo kymmenien eri potilaiden kanssa:
– Terapianavigaattori on helpottanut, tarkentanut, nopeuttanut ja parantanut hoidontarpeenarviota. Se on mahdollistanut myös laadukkaamman ja yhdenmukaisemman arvioin. Kaikilta potilaita kysytään muun muassa myös alkoholin käytön riskikysely sekä myös väkivallan kokemuksista, jotka jäävät usein perinteisessä hoidontarpeenarviossa kysymättä, Anna Jääskeläinen kertoo.
 
Jääskeläisen kokemuksen mukaan asiakkaan tilanne avautuu Terapianavigaattorin avulla kokonaisvaltaisemmin ja sen myötä on ollut mahdollista tarjota apua pulmiin, jotka ovat aikaisemmin jääneet huomioimatta. Potilaat ovat myös heti alkuhaastattelussa valmiimpia sopivan hoitomuodon pohtimiseen, koska ovat Terapianavigaattoriin jo jäsentäneet oman kokonaistilanteensa.
– Lähes kaikki asiakkaat ovat kokeneet palvelun helppona ja mielekkäänä. Myös ikäihmiset ovat antaneet hyvää palautetta. Muutama vaikeammin oireileva on kokenut Terapianavigaattorin hieman työläämpänä, koska ovat täyttäneet lähes kaikki oirekyselyt, Jääskeläinen kuvailee terapianavigaattorin käyttöä.

Terapianavigaattori laajemmin käyttöön Pirkanmaalla

Terapianavigaattorin käyttöönotot laajenevat kesän myötä myös Mänttä-Vilppulaan, Sastamalaan sekä Virroille ja Ruovedelle. Loppuvuoden aikana terapianavigaattorin käyttöä on tavoitteena laajentaa perusterveydenhuoltoon koko Pirkanmaalle. Terapianavigaattoria käyttöönotettaessa pyritään samanaikaisesti vahvistamaan perustason matalan kynnyksen psykososiaalista hoitovalikoimaa kouluttamalla työntekijöitä psykososiaalisiin menetelmiin. Hoitovalikoimaan on aloitettu muun muassa Ohjattu omahoito, joka on 1–3 kerran hoitomuoto lieviin ja keskivaikeisiin mielenterveyden pulmatilanteisiin. Hoidossa yhdistyvät asiakkaan itsenäinen työskentely Mielenterveystalo.fi- sivuston omahoito-ohjelmissa sekä ammattilaisen tuki.

Pirkanmaalla on myös aloitettu perusterveydenhuoltoon mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisille kognitiivisen lyhytterapian koulutukset, jonka myötä perustasolla voidaan tarjota keskimäärin seitsemän kontaktikerran hoitoja. Kognitiiviseen psykoterapiaan perustuvassa lyhytterapiassa ammattilainen ja asiakas työskentelevät tasavertaisessa yhteistyösuhteessa tavoitteellisesti määriteltyä tavoitetta kohden.

Terapianavigaattori on valtakunnallisesti jo lähes 3 miljoonan asukkaan käytettävissä. Positiivinen palaute asiakkailta ja ammattilaisten käyttäjäkokemukset kannustavat käyttöönoton laajentamista koko Suomeen. Terapianavigaattorin käyttöönotto on osa kansallista Terapiat etulinjaan -toimintamallia. Terapiat etulinjaan -toimintamalli tarjoaa keinoja perustason mielenterveyspalveluiden saatavuuden ja prosessien kehittämiseksi yhteistyössä hyvinvointialueiden ja yliopistosairaaloiden kanssa.

Kokeile rohkeasti Terapianavigaattoria 

Katso alla oleva Apua hakevan kokemukset Terapianavigaattorista -video tai klikkaa YouTube-videolinkkiä. 
Videonäkymän oikean alakulman kuvakkeesta saa avattua ikkunan koko näytölle.

Lisätietoja

Sisä-Suomen projektipäällikkö Noora Vehmas, noora.vehmas@pirha.fi 
Pirkanmaan menetelmäkoordinaattori Minna Jokiniemi, minna.jokiniemi@pirha.fi 
Terapiat etulinjaan -toimintamalli - pirha.fi

Sivun kommentit

Sivun kommentit