Artikkeli | 13.3.2023

Selin-Kivenvuori Mari - sidonnaisuusilmoitus

Ilmoitus sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamustehtävän hoitamisessa

Tällä lomakkeella tehdään hyvinvointialuelain 89 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilön sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle. Sidonnaisuusilmoitukset rekisteröidään julkisesti nähtäväksi, jollei salassapidosta koskevista säännöksistä muuta johdu.

Luottamushenkilön tiedot

Suku- ja etunimi: Selin-Kivenvuori Mari 
Virkatehtävä hyvinvointialueella: Yksilöasioiden jaosto, esittelijän varahenkilö

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä

Fiotan Oy, hallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät järjestöissä, säätiöissä, yhdistyksissä ja vastaavissa 

Ei ilmoitettavaa

Merkittävä varallisuus

Ei ilmoitettavaa

Muut sidonnaisuudet, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Ei ilmoitettavaa

Täyttöpäivämäärä

8.3.2023Lue kaikki