Artikkeli | 22.2.2023

Pelttari Päivi - sidonnaisuusilmoitus

Ilmoitus sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamustehtävän hoitamisessa

Tällä lomakkeella tehdään hyvinvointialuelain 89 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilön sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle. Sidonnaisuusilmoitukset rekisteröidään julkisesti nähtäväksi, jollei salassapidosta koskevista säännöksistä muuta johdu.

Luottamushenkilön tiedot

Suku- ja etunimi: Pelttari Päivi
Luottamustehtävät hyvinvointialueella: Henkilöstöjaoston varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä

Pelttarin Auto Oy hallituksen varajäsen, hallintojohtaja; Kakkostien Auto Oy hallintojohtaja; Suomen Tietoturva Oy 
hallituksen pj; Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy hallituksen jäsen; Huittisten Sanomalehti Oy hallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät järjestöissä, säätiöissä, yhdistyksissä ja vastaavissa

Sastamala Gregoriana r.y., hallituksen jäsen; Keikyän Perikunta r.y., hallituksen jäsen

Merkittävä varallisuus

Ei ilmoitettavaa

Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamustoimen hoitamiseen

Ei ilmoitettavaa

Täyttöpäivämäärä

7.2.2023Lue kaikki