Uutinen 25.5.2023

Mitä mieltä olet päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluista Pirkanmaalla?

Pirkanmaan hyvinvointialueella valmistellaan päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden hankintaa, ja sen perustaksi kerätään sekä palveluiden asiakkaiden että heidän omaistensa näkemyksiä.

Omaisille ja asiakkaille on erilliset kyselyt, ja niihin vastataan nimettömänä. Kyselyt ovat auki 7. kesäkuuta saakka. 

Tarkoituksena on kartoittaa, miten nykyiset palvelut koetaan, mitä kehitettävää löytyy ja millaisia tarpeita ja odotuksia asumispalveluille on. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kilpailutuksen valmistelussa. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien ympärivuorokautisen palveluasumisen ja yhteisöllisen asumisen kilpailutus alkaa syksyllä. Sopimukset palveluntuottajien kanssa on määrä solmia ensi keväänä.

Vastaa tästä asiakkaiden kyselyyn
Vastaa tästä omaisten kyselyyn

Sivun kommentit

Sivun kommentit