Uutinen 13.9.2023

Mitä IPC:n juurtumiselle kuuluu ja miten sitä seurataan?

IPC-menetelmän - kuten minkä tahansa muunkin uudistuksen - juurtuminen pysyväksi osaksi organisaation toimintaa on pitkä ja moniulotteinen prosessi.

Mitä IPC:n juurtumiselle kuuluu ja miten sitä seurataan?

IPC-menetelmän - kuten minkä tahansa muunkin uudistuksen - juurtuminen pysyväksi osaksi organisaation toimintaa on pitkä ja moniulotteinen prosessi. Muutos vaatii paljon koko organisaatiolta, sen johtajilta, esihenkilöiltä, työyhteisöiltä ja työntekijöiltä. Tarvitaan muun muassa yhtenäisen tahtotilan löytämistä, riittävää tukea menetelmän käyttöön, ymmärrystä menetelmän tarkoituksesta ja tavoitteesta sekä kykyä, motivaatiota ja mahdollisuuksia käyttää menetelmää.

Juurtumista tulee edistää aktiivisesti ja järjestelmällisesti

Juurtumista tulee edistää aktiivisesti ja järjestelmällisesti. Kertaluontoinen panostus alkuvaiheessa ei siis riitä, vaan tarvitaan toistuvaa arviointia ja seurantaa sekä toimia uuden työtavan käyttöönoton ja pysyvyyden edistämiseksi.

Aika ajoin, esimerkiksi kerran vuodessa, on hyvä pysähtyä tarkemmin arvioimaan, kuinka menetelmä on onnistututtu viemään osaksi pysyvää toimintaa. Muiden keinojen ohella anonyymi kysely on hyvä keino selvittää tilannetta.

Nomad-N -kysely

Viva-projekti käyttää IPC:n juurtumisen seurannassa Nomad-N -kyselyä, joka on Nomad-kyselystä (Copyright © Newcastle University 2015) johdettu juurtumisen seurantakysely. Kyselyssä selvitetään juurtumisen taustalla tapahtuvia prosesseja, kuten yhteisen ymmärryksen tasoa, kokemuksia esihenkilön tuesta ja menetelmän integroimisen onnistumista.

Kyselyn tietoa hyödynnetään eri tavoin Viva-projektissa. Esimerkiksi esihenkilöille järjestettävissä juurrutustiimeissä käsitellään kyselyssä esiin nousseita IPC:n juurtumista edistäviä ja hidastavia tekijöitä sekä pohditaan, kuinka voisimme vaikuttaa niihin yhdessä.

Kyselyn tuloksiin voi tutustua Viva-projektin verkkosivuilla. Ovatko kyselyssä esiin tulleet asiat tuttuja teidän työyhteisössänne tai organisaatiossanne? Miten voisimme yhdessä vahvistaa hyvää entisestään sekä vaikuttaa niihin asioihin, joissa on vielä parannettavaa?

Lähteet ja lisää luettavaa juurruttamisesta:

Kouvonen P, Tani S, Kurki M, Hamari L. 2023. Miten onnistun implementoinnissa? Opas psykososiaalisten menetelmien vaikuttavaan implementointiin. Toim. Koskenalho N. Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö.

Sivun kommentit

Sivun kommentit