Artikkeli | 22.2.2023

Kärkelä Pilvi - sidonnaisuusilmoitus

Ilmoitus sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamustehtävän hoitamisessa

Tällä lomakkeella tehdään hyvinvointialuelain 89 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilön sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle. Sidonnaisuusilmoitukset rekisteröidään julkisesti nähtäväksi, jollei salassapidosta koskevista säännöksistä muuta johdu.

Luottamushenkilön tiedot

Suku- ja etunimi: Kärkelä Pilvi
Luottamustehtävät hyvinvointialueella: Henkilöstöjaoston varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä

Pilvi Product Oy, Maalaisliiton kiinteistö Oy

Johto- ja luottamustehtävät järjestöissä, säätiöissä, yhdistyksissä ja vastaavissa

Keskustan Etelä-Pohjanmaan piiri ry:n toiminnanjohtaja; Suomen Yrittäjät ry, valtuuston jäsen; Suomen 
Yrittäjät ry, elinkeinopoliittisen valiokunnan jäsen; Pirkanmaan Säätiön asiamies

Merkittävä varallisuus

Ei ilmoitettavaa

Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamustoimen hoitamiseen

Ei ilmoitettavaa

Täyttöpäivämäärä

7.2.2023Lue kaikki