Artikkeli | 19.9.2023

Hanhela Milka - sidonnaisuusilmoitus

Ilmoitus sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamustehtävän hoitamisessa

Tällä lomakkeella tehdään hyvinvointialuelain 89 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilön sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle. Sidonnaisuusilmoitukset rekisteröidään julkisesti nähtäväksi, jollei salassapidosta koskevista säännöksistä muuta johdu.

Luottamushenkilön tiedot

Suku- ja etunimi: Hanhela Milka
Luottamustehtävät hyvinvointialueella: Aluehallituksen jäsen, aluehallituksen konserni- ja toimitilajaoston varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä

Ei ilmoitettavaa

Johto- ja luottamustehtävät järjestöissä, säätiöissä, yhdistyksissä ja vastaavissa 

Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiön hallituksen jäsen

Merkittävä varallisuus

Ei ilmoitettavaa

Muut sidonnaisuudet, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan varajäsen, Pirkanmaan liiton maakuntavaltuuston jäsen

Täyttöpäivämäärä

7.6.2023Lue kaikki