Nainen kävelee terveyskeskuksen käytävällä kohti kameraa.
Artikkeli
Avopalveluiden ylilääkäri Liisa Joutsiniemi toimii lääkärien esihenkilönä Kangasalan terveyspalveluissa. Pitkä kokemus terveyskeskuslääkärin työstä on ollut avuksi ylilääkärin työssä. Kiinnostus lääkärin työtä kohtaan alkoi jo yläasteella.

Artikkeli | 27.12.2022

Ylilääkärinä pääsee kehittämään palveluja yhdessä muiden kanssa

Nainen kävelee terveyskeskuksen käytävällä kohti kameraa.

Avopalveluiden ylilääkäri Liisa Joutsiniemi toimii lääkärien esihenkilönä Kangasalan terveyspalveluissa. Pitkä kokemus terveyskeskuslääkärin työstä on ollut avuksi ylilääkärin työssä. Kiinnostus lääkärin työtä kohtaan alkoi jo yläasteella.

Esihenkilötyön ja hallinnollisen työn lisäksi Liisa on ylilääkärin työssään urakoinut yhdessä osastonhoitajien ja henkilöstön kanssa useita kehittämisprojekteja, joilla palveluja on saatu vietyä eteenpäin.

– Yksi viimeisimmistä ja jatkuvista projekteista on ollut digipalvelujen kehittäminen. Omaolo-palvelun haltuunotto on ollut iso kokonaisuus ja lisäksi olemme kehittäneet omia sähköisiä yhteydenottokanavia.

– Olemme vastikään käynnistäneet avopalveluissa myös uudenlaisen tiimimallin, jossa puhelinyhteydenottoihin on otettu mukaan lääkäri tueksi konsultoimaan. Kun lääkärin työpanos saadaan jo ensikontaktissa käyttöön, osa asioista pystytään hoitamaan heti puhelimessa.

– Iso projekti on ollut ensiarvio-ohjeistuksen laatiminen. Ohjeistuksessa määritellään eri oireiden perusteella, millä kiireellisyydellä ja kenelle ammattilaiselle asiakas ohjataan hoitoon, vai riittääkö vaikka omahoito-ohjeet.

Muitakin isoja uudistuksia on avopalveluissa saatu aikaan.

– Avoterveydenhuollon puolella olemme myös perustaneet sähköisen ehkäisyneuvolan.

– Lisäksi päivystyksessä on tehty paljon työtä esimerkiksi lääkärien ja hoitajien yhteistyön kehittämiseksi sekä odotusaikojen pienentämiseksi.

– Kuntoutuksen puolella olemme puolestaan käynnistäneet fysioterapeutin suoravastaanoton.

Liisa Joutsiniemi. Avopalvelujen ylilääkäri Kangasalan terveyspalveluissa. Tullut Kangasalle tähän tehtävään vuonna 2018. Liisa on uransa aikana tehnyt pääosin terveyskeskuslääkärin vastaanottotyötä Tampereella. Hallinnollinen työ ja esihenkilötyö ovat kuitenkin jo pitkään kiinnostaneet Liisaa, ja siksi hän on uran varrella tehnyt johtamisen opintoja. Parasta juuri nyt: Usein parhaat asiat löytyvät ihan tavallisesta arjesta, sekä työ- että perhe-elämässä. Arjen katkaisevat isot ja pienet asiat ja tapahtumat ovat toki myös tärkeitä. H.hetki.
 

Lähellä lääkärin työtä

Parasta ylilääkärin työssä on Liisan mukaan yhteistyö niin lääkärien kuin muiden ammattilaisten kanssa.

– Tämä on moniammatillista yhteistyötä. Tässä työssä pääsee kehittämään toimintaa ja miettimään, miten palveluja voisi tuottaa paremmin. Tykkään työstä, jossa saa tehdä muiden ihmisten kanssa töitä.

– Minulle tärkeää työssä on myös se, että on riittävästi haasteita ja pystyy kehittymään ja kouluttautumaan eteenpäin.

Liisa lisää, että priorisointiakin työ vaatii.

– Joutuu miettimään, mihin oman työaikansa käyttää, jotta työaika tulisi käytettyä siihen, mikä on tärkeintä. On pyrittävä olemaan tarpeeksi saatavilla ja läsnä omille työntekijöille. Minun työni ylilääkärinä on helpottaa muiden työntekijöiden työskentelyä.

Avoimin mielin kohti hyvinvointialuetta

Vuodenvaihteeseen ja hyvinvointialueelle siirtymiseen on aikaa enää joitakin päiviä. Liisa kertoo suhtautuvansa muutokseen positiivisin mielin.

– Tätä uudistusta on pitkään odotettu. En vielä ihan tarkkaan tiedä omaa työnkuvaani, mutta suhtaudun avoimin mielin uudistukseen. Minusta on hienoa, että meidän työyhteisössämme vallitsee rauha siitä, ettei kaikki ole heti valmista ja muutoksia viedään vähitellen eteenpäin.

Hyvät digipalvelut vastaanottotyön rinnalle

Tulevaisuudelta Liisa toivoo, että eri asiointitapojen välille löytyisi hyvä tasapaino.

– On tosi tärkeää, että meillä olisi tulevaisuudessa hyvät digipalvelut, joissa voi hoitaa kaikki ne asiat, jotka sopivat diginä hoidettaviksi. Ehdottomasti tarvitaan kuitenkin edelleen myös vastaanottotyötä, kaikki asiat eivät diginä hoidu. Hyvinvointialueella on myös se mahdollisuus, että hyvät ideat ja toimintatavat saadaan jakoon.

Sujuva perustyö ja riittävä hoito

Lopuksi Liisa vielä tiivistää ajatuksensa hyvinvointialueelle siirtymisen kynnyksellä.

– Luotan siihen, että tässä uudistuksessa varmasti saadaan ihan hyvää aikaan. Tärkeää on saada perustyö sujuvaksi ja saatavuutta parannettua niin, että asiakas saisi riittävän laadukkaan hoidon oikea-aikaisesti silloin, kun sitä tarvitsee.Lue kaikki