Uutinen 13.9.2023

Cool Kids -menetelmä osana kasvatus- ja perheneuvonnan palveluita

Pirkanmaan hyvinvointialueen kasvatus- ja perheneuvonnan palvelupäällikkö Ulla-Riitta Mutikainen ja pohjoisen alueen johtava psykologi Ritva Launonen kertovat työntekijöiden ottaneen Cool Kids -menetelmän vastaan innokkaasti. Ulla ja Ritva näkevät, että Cool Kids -menetelmällä olisi jatkossakin vakiintunut paikka muiden näyttöön perustuvien menetelmien joukossa.

Keitä olette? 

Ulla-Riitta Mutikainen, Pirkanmaan hyvinvointialueen kasvatus- ja perheneuvonnan palvelupäällikkö.

Ritva Launonen, Pirkanmaan hyvinvointialueen pohjoisen alueen johtava psykologi.

Pirkanmaan hyvinvointialueen kasvatus- ja perheneuvonnan palvelupäällikkö Ulla-Riitta Mutikainen ja pohjoisen alueen johtava psykologi Ritva Launonen kertovat työntekijöiden ottaneen Cool Kids -menetelmän vastaan innokkaasti. Ritva kertoo, että alkutaipaleen jälkeen esihenkilön ei ole juurikaan tarvinnut tehdä motivointityötä löytääkseen halukkaita Cool Kids -menetelmäkoulutukseen. Erityisesti ensimmäisiin koulutusaaltoihin osallistujia mietitytti koulutuksen työmäärä ja se, kuinka paljon menetelmän opettelu vie työaikaa.

Ulla: "Ensimmäiset Cool Kids -koulutukseen menijät toivat hyvää palautetta menetelmästä ja kokivat, tämä on toimiva menetelmä ja todella tehokas. Myös asiakkaat ovat antaneet hyvää palautetta."

Ulla näkee erityisen hyvänä, että motivaatiota kouluttautua löydetään yksiköiden sisällä työkavereiden positiivisten kokemusten kautta. Ritvan mukaan työntekijät ovat antaneet kiitosta erityisesti Cool Kids -menetelmän konkreettisuudesta ja selkeydestä. Sekä Ulla että Ritva näkevät Cool Kids -menetelmän soveltuvan hyvin osaksi kasvatus- ja perheneuvonnan varhaisen tuen palveluita.

Ulla: ”Esihenkilönä on ollut helppo kannustaa työntekijöitä käyttämään menetelmää, joka on näyttöön perustuva.”

Esihenkilön yhdeksi tehtäväksi molemmat määrittelevät tutustumisen uusiin menetelmiin ja niiden sisältöihin. Ritva täydentää, että lähiesihenkilöiden tulee pitää työsuunnittelun raamit käsissään, vaikka työntekijät hallinnoivatkin omaa ajankäyttöään itsenäisesti. Kasvatus- ja perheneuvonnan työntekijät arvioivat melko kriittisesti mihin koulutuksiin lähtevät mukaan, ja mikä heille on aikataulullisesti mahdollista. Menetelmäkoulutukset ovat olleet esihenkilöiden kokemusten mukaan kuitenkin hyvin suosittuja työntekijöiden keskuudessa. 

Ryhmämuotoisuudessa monia etuja

Kasvatus- ja perheneuvonnassa on panostettu erityisesti ryhmämuotoisen Cool Kids -hoidon toteuttamiseen. Ryhmämuotoisessa hoidossa on kasvatus- ja perheneuvonnan ammattilaisten mukaan monia hyviä puolia, vaikka menetelmää on hyödynnetty myös yksilöllisenä perhehoitona. Ryhmämuotoisiin vaikuttaviin menetelmiin panostamalla taataan todistetusti tehokasta hoitoa useammalle perheelle samanaikaisesti. Ryhmämuotoisen Cool Kids -hoidon tärkeimpänä etuna Ritva ja Ulla pitävät vertaistuen tarjoamista ryhmään osallistuville lapsille ja heidän vanhemmilleen. Ritva kertoo, että hoitomuodon valinnan lähtökohtana tulee olla ensisijaisesti perheen tarpeet. Ryhmät ovat osoittautuneet tehokkaaksi tavaksi hoitaa ahdistuneisuutta.

Pienissä kasvatus- ja perheneuvoloissa menetelmäryhmien järjesteleminen on tuottanut jonkin verran haastetta. Pienillä paikkakunnilla haasteita nousee toimintayksiköiden työntekijämäärän lisäksi pienistä väestöpohjista. Osallistujia ei löydy riittävästi ryhmän perustamiseksi tai pienestä ammattilaistiimistä on vaikea irrottaa yhtä työntekijää koulutukseen.

Palvelut muutosten keskellä

Ulla muistuttaa, että palveluverkostoa kehitetään parhaillaan. Tulevaisuudessa on ajateltava, miten asiakkaita palvellaan parhaalla mahdollisella tavalla koko Pirkanmaan huomioiden. Toiveena on, että tulevaisuudessa kasvatus- ja perheneuvonta on saatavilla helposti lähellä asiakasta. Pyrkimyksenä on hyvinvointialueen sisäisen yhteistyön kehittäminen, jolla taataan samaa tutkitusti tehokasta hoitoa kaikille tarvitseville.

Ulla ja Ritva näkevät, että Cool Kids -menetelmällä olisi jatkossakin vakiintunut paikka muiden näyttöön perustuvien menetelmien joukossa kasvatus- ja perheneuvonnan palveluissa Pirkanmaalla. Ainakin syksyllä 2023 alkavan Cool Kids -menetelmäkoulutukseen kohdistunut kiinnostus lupaa odottaa hyvää menetelmän tulevaisuuden kannalta.

Sivun kommentit

Sivun kommentit