Kehittämispäällikkö Anni Kurvinen ja hankintajohtaja Anniina Tirronen kuvattuina ulkona.
Artikkeli
Aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 8.5.2023 hankintaohjelman, joka asettaa päämäärät Pirkanmaan hyvinvointialueen hankinnoille ja priorisoidut toimenpiteet niiden saavuttamiseksi kuluvana valtuustokautena.

Artikkeli | 9.5.2023

Blogi: Pirkanmaan hyvinvointialueen hankinnoille suunta ja selkänoja hankintaohjelmasta

Kehittämispäällikkö Anni Kurvinen ja hankintajohtaja Anniina Tirronen kuvattuina ulkona.

Kehittämispäällikkö Anni Kurvinen ja hankintajohtaja Anniina Tirronen kirjoittavat uudesta hankintaohjelmasta.

Aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 8.5.2023 hankintaohjelman, joka asettaa päämäärät Pirkanmaan hyvinvointialueen hankinnoille ja priorisoidut toimenpiteet niiden saavuttamiseksi kuluvana valtuustokautena.

Mikä sosiaali- ja terveyspalvelujen ja niihin liittyvien toimintojen hankinnoissa muuttui hyvinvointialueen myötä? Ainakin alueellinen ulottuvuus ja siitä seurannut volyymien kasvu – nyt hyvinvointialueella eli yhdellä toimijalla on hallussaan suurempi ostovolyymi kuin yhdelläkään sitä edeltäneellä organisaatiolla. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat kunnista ja sairaanhoitopiiristä hyvinvointialueelle siirtyneet sopimukset. Kokemusta kerrytämme joka päivä ja saammekin pöydälle asioita, joihin on luotava Pirhan omat käytännöt. Hyvinvointialue vastaa myös pelastuspalveluista, joissa aiemminkin on toimittu maakunnan tasolla.

Johdamme Pirkanmaan hyvinvointialueella hankintoja strategisesti, ja yksi ilmentymä siitä on, että hankintaohjelma hyväksytään ylimmällä päätöksenteon tasolla. Oikeastaan hankintoihin käytettävät varat ovat niin valtaisat – vuonna 2023 noin 1,3 miljardia euroa –  että hankintaosaamisesta on huolehdittava kaikilla päätöksenteon ja toiminnan tasoilla. Hyvinvointialueelle ostettavia palveluja, tuotteita ja sopimuksia määrittelevät ja niistä tilaavat ammattilaiset tarvitsevat tavoitteet, tuen ja työvälineet tehtävässään. Hankintaohjelmasta saadaan strateginen suunta ja selkänoja hankintatoiminnalle ja sen kehittämiselle.

Hyvinvointialueen hankinnoilla tavoiteltavat päämäärät 2025

1) Hankimme vaikuttavia, laadukkaita ja käyttötarkoitukseensa soveltuvia palveluja, tavaroita ja urakoita

2) Hankinnat ovat kustannusvaikuttavia suhteessa omaan tuotantoon

3) Hankinnat ovat vastuullisia ja hallitsemme riskejä monipuolisesti

4) Edistämme ja hyödynnämme monipuolisia markkinoita ja niiden ekosysteemejä.

Hankintaohjelmassa on määritetty päämääräkohtaiset osa-alueet, jotka täsmentävät mitä tarkoitamme kullakin päämäärällä tai miten ne ilmenevät toiminnassamme. Erikseen olemme nostaneet keskeiset periaatteet asiakkaiden palvelujen hankintaan liittyen, valmistelussa monipalveluvaliokunnalta saadun evästyksen perusteella. Periaatteita ovat muun muassa asiakkaan näkökulmasta sujuvat palvelukokonaisuudet ja palveluketjut, asiakkaan osallisuus hankinnan suunnittelussa sekä hyvä yhteistyö ja palvelun kehittäminen järjestäjän ja tuottajien kesken.

Hankintaverkosto ja hankintainfo uusina toimenpiteinämme

Hankintojen päämäärät ovat luonteeltaan hyvin perustavanlaatuisia, ja monella tapaa katse onkin perusasioissa uuden organisaation aloitettua. Olemme käynnistäneet pitkäjänteisen työn hankintaohjelman kehittämisen toimenpiteiden mukaisesti. Työtä tehdään eri sopimuskokonaisuuksissa sekä yleisesti osaamisemme, järjestelmien tuen ja yhtenäisten toimintatapojen varmistamiseksi hankintatoiminnassa. Sinnikkyyttä ja systemaattisuutta työ meiltä pirhalaisilta ja kumppaneiltamme vaatii, ja luommekin rakenteita joissa voimme tehokkaasti yhdessä toimia. Hyvinvointialueen hankintojen parissa työskenteleville perustetaan hankintaverkosto, jolla kokoamme eri tehtävissä ja eri puolilla organisaatiota työskentelevät yhteisen virtuaalisen pöydän ääreen kuulemaan ja kehittämään hankintoihin liittyviä toimintatapoja. Verkosto kokoontuu kesäkuun alussa ensimmäisen kerran.

Hankintaohjelman mukaisesti luomme erilaisia käytäntöjä siihen, että tunnemme markkinatoimijat ja -tarjonnan. Haluamme että Pirkanmaan hyvinvointialueen hankinnat ovat houkuttelevia erilaisille tarjoajille. Järjestämme hyvinvointialueen hankinnoista kiinnostuneille toimijoille, yrityksille ja yhteisöille, hankintainfo-tilaisuuden maanantaina 29.5. klo 13-15.00. Tilaisuuteen voi osallistua joko etäyhteydellä tai läsnä Tays kampusalueella.

Lisätietoja tilaisuudesta: Pirkanmaan hyvinvointialue järjestää hankintainfon 29.5.

lmoittautuminen: Ilmoittautumislomake.

Kirjoittajat

Anniina Tirronen
Hankintajohtaja
puh. 040 8016378

Anni Kurvinen
Kehittämispäällikkö
puh. 044 4729944

etunimi.sukunimi@pirha.fi

Strateginen ohjaus, hankinta
Pirkanmaan hyvinvointialue


Teksti: Anni Kurvinen ja Anniina Tirronen

Kuva: Anu PlymLue kaikki