Artikkeli | 22.2.2023

Aaltonen Teemu - sidonnaisuusilmoitus

Ilmoitus sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamustehtävän hoitamisessa

Tällä lomakkeella tehdään hyvinvointialuelain 89 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilön sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle. Sidonnaisuusilmoitukset rekisteröidään julkisesti nähtäväksi, jollei salassapidosta koskevista säännöksistä muuta johdu.

Luottamushenkilön tiedot

Suku- ja etunimi: Aaltonen Teemu
Luottamustehtävät hyvinvointialueella: Konserni- ja toimitilajaoston varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä

Rivermax Oy Ravintolat, toimitusjohtaja; Alvar Aaltonen Oy, toimitusjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät järjestöissä, säätiöissä, yhdistyksissä ja vastaavissa 

Tammerkosken yrittäjät hallituksen jäsen

Merkittävä varallisuus

Ei ilmoitettavaa

Muut sidonnaisuudet, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Tampereen kaupunki, kaupunginvaltuuston jäsen, elinvoima- ja osaamislautakunnan jäsen, yhdyskuntalautakunta varajäsen

Täyttöpäivämäärä

16.2.2023Lue kaikki