logo

Usein kysytyt kysymykset palveluverkosta

Murupolku

Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset palveluverkosta

Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset palveluverkosta

1. Miksi toimipisteitä on esitetty lopetettavaksi?

Palvelujen verkoston uudistamisen tarve johtuu muun muassa taloudellisista ja työvoiman saatavuuteen liittyvistä syistä. Hyvinvointialueelle ennustetaan tälle vuodelle noin 95 miljoonan euron alijäämää, ja valtio edellyttää, että se katetaan kahden vuoden kuluessa. Lisäksi Pirkanmaalla on tälläkin hetkellä suljettuna muun muassa sairaansijoja, koska niissä ei ole riittävää henkilökuntaa, joten toimintaa on keskitettävä erityisesti sinne, missä on palvelujen tarvetta ja työntekijöitä. Taustalla on myös muita syitä ja niitä on käsitelty mm. asukastilaisuuksien diaesityksessä. Palvelua tai toimipistettä ei lopeteta, ellei tilalla ole osoitettuna korvaavaa palvelua (liikkuva palvelu, digipalvelu, muu toimipiste). Vuodeosastouudistuksen tukena on muun muassa kotisairaalan laajentaminen, jolloin vuodeosastolla olemiselle tulee yhä useammin vaihtoehto. Lainsäädäntö turvaa kaikille asukkaille lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

Hyvinvointialueuudistus lähtee siitä, että hyvinvointialue järjestää koko maakunnan kattavat yhdenvertaiset palvelut, jolloin kuntarajoilla ei ole merkitystä. Palvelujen sijoittelussa Pirkanmaalla otetaan huomioon muun muassa palvelujen tarve, väestörakenne sekä liikenteen solmukohdat ja liikenneyhteydet.

2. Milloin mahdolliset muutokset tulevat voimaan?

Nyt on valmisteltu sekä lyhyen että pitkän aikavälin esityksiä. Osa esityksistä koskee vuotta 2035. Sen sijaan esimerkiksi vuodeosastoverkoston ensimmäiset muutokset olisi tarkoitus panna toimeen jo vuonna 2024. Osa esityksistä edellyttää korjaus- tai uudisrakentamista.

3. Miten henkilökunnalle käy toimipisteissä, jotka lopetetaan?

Henkilöstön kanssa käydään yhteistoimintaneuvottelut palvelujen verkoston uudistuksen ja talouden sopeuttamistarpeen vuoksi syys-marraskuun aikana. Mitään muutoksia tai siirtoja ei tehdä keskustelematta ensin henkilöstön kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastyössä on työvoimapula, joten ensisijaisesti talouden sopeutukseen käytetään muita keinoja ja pyritään vähentämään ostettavaa ja vuokrattavaa työpanosta. Lakkautettavien toimipisteiden työntekijöille pyritään tarjoamaan työtä hyvinvointialueella.

4. Mitä nyt kerättävälle palautteille tehdään, otetaanko sitä huomioon?

Kaikki palaute kyselyistä, palautekanavista, kokouksista ja asukastilaisuuksista kirjataan ja kootaan ja jäsennetään aluehallitukselle päätöksenteon tueksi. Aluehallitus päättää, mitkä asiat lopulta otetaan huomioon. Palvelujen verkostosta tehdään lopullisia päätöksiä loppuvuodesta 2023.

5. Miksi aluevaltuusto ei päätä palvelujen verkostosta?

Hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan aluevaltuusto päättää palveluverkon periaatteista ja aluehallitus varsinaisesta toimipisteverkostosta. Aluevaltuusto on hyväksynyt hallintosäännön.