logo

Tutkimuskoordinaattorit ja tutkimuksen yhteyshenkilöt

Valikkonäyttö

Valikkonäyttö

Murupolku

Valikkonäyttö

Tutkimuskoordinaattorit ja tutkimuksen yhteyshenkilöt

Tutkimuskoordinaattorit ja tutkimuksen yhteyshenkilöt

Tutkimuskoordinaattorien palvelut

 • Tutkimuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja päättämiseen liittyvä neuvonta, ohjaus ja asiakirjojen valmistelu yhteistyössä tutkijan kanssa, muun muassa eettisen toimikunnan, FIMEAn, Findatan ja muiden viranomaisten aineiston valmistelu sekä hyvinvointialueen tutkimuslupaan liittyvät neuvottelut ja asiakirjojen valmistelu
 • Tutkimuslupien ja tutkimusrahoituksen suunnittelu
 • Tieteellisten tutkimusten tallentaminen hyvinvointialueen rekistereihin ja raportointi
 • Tutkimustoimintaan liittyvistä asioista tiedottaminen, kouluttaminen ja opastus, muun muassa lait, määräykset, hyvinvointialueen ohjeet
 • Tutkimuspalveluiden ja prosessin kehittäminen yhteistyössä toimialueen kanssa sekä asiantuntijana toimiminen erilaisissa työryhmissä ja kokouksissa
 • Yhteistyö tutkimusten eri osapuolien kanssa

Sairaalapalvelut

Tina Katto, tutkimuskoordinaattori

 • Sisätaudit, keuhko-, iho-, ja allergiasairaudet 

Satu Järvinen, tutkimuskoordinaattori

 • Syövän hoito, kirurgia ja vatsasairaudet 

Satu Ylä-Mononen, tutkimuskoordinaattori

 • Aistit, neuroalat, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet 

Marjukka Mikkola, tutkimuskoordinaattori

 • Lapset ja naiset 
 • Psykiatria

Minna Ala-Karvia, tutkimuskoordinaattori

 • Akuuttihoito
 • Pelastuspalvelut

Elina Ellilä, tutkimuskoordinaattori

 • Lähisairaalat

Avopalvelut

Tiiu Airistola, tutkimuskoordinaattori

 • Vastaanottotoiminta
 • Suun terveydenhuolto
 • Sosiaalipalvelut (aikuiset)

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Elina Ellilä, tutkimuskoordinaattori

 • Terveyspalvelut ja opiskeluhuolto
 • Perhepalvelut
 • Erityispalvelut

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

Elina Ellilä, tutkimuskoordinaattori

 • Ikäihmisten palvelut
 • Yhteiset palvelut
 • Vammaisten palvelut

Kuvantamiskeskus ja verisuonitoimenpiteet

Elina Kähäri, kliininen asiantuntija, elina.s.kahari@pirha.fi

 • Tutkijalähtöiset tutkimukset

Johanna Kallio, palvelukoordinaattori

 • Yritysrahoitteiset tutkimukset

Sairaala-apteekki

Gitte Määttä, proviisori
yhteydenotot: tutkimusfarmaseutti@pirha.fi

Fimlab Laboratoriot Oy

Annamari Aitolahti, tutkimuskoordinaattori,
yhteydenotot: tiede@fimlab.fi

Tays Sydänsairaala

Kati Helleharju, tutkimuskoordinaattori
Anne Simi, tutkimuskoordinaattori

Tays Sastamala

Mira Santala, toimistosihteeri

Tays Valkeakoski

Päivi Laaksonen, toimistosihteeri

Kanta-Hämeen keskussairaala

Mirva Lähteenmäki, tutkimuskoordinaattori
03 629 2551 tai 040 5255 124
etunimi.sukunimi@khshp.fi

Anu Pakkanen, tutkimuskoordinaattori (virkavapaalla)

Tekonivelsairaala Coxa Oy

Elisa Leinonen, tutkimuskoordinaattori